Paskutines vasaros dienas janoniečiai praleido kaip niekada įdomiai ir prasmingai. Rugpjūčio 30–31 dienomis I ir II klasių mokiniai vyko į Karo paveldo centrą – Kauno tvirtovės VII fortą. Šiame centre įkurtose laboratorijose vyko gamtos ir tiksliųjų mokslų užsiėmimai. Dalyvavome  net keturiose labai skirtingose laboratorijose: matematikos, biologijos, chemijos ir  fizikos.

Kauno tvirtovės VII forte eksperimentai ir demonstracijos tapo įtraukiančiu užsiėmimu mums visiems! Teorinės žinios bei sudėtingų gamtoje vykstančių reiškinių paaiškinimai čia pateikiami remiantis praktiniais pavyzdžiais, skatinant kiekvieną dalyvį savarankiškai atlikti išgirstą informaciją iliustruojančius bandymus, užduotis.

Matematikos užsiėmime išbandėme senovinę dėlionę – tangramą, kurios dėka galėjome patys įrodyti Pitagoro teoremą. Susipažinome su įvairiomis 2D ir 3D dėlionėmis, Soma kubu, prisiminėme kūgio savybes ir patys  sau metėm tikrą IQ iššūkį. Chemijos laboratorijoje susipažinome su organine chemija ir pasigaminome cheminį dažiklį. Biologijos užsiėmime bandėme išgauti bananų DNR. Edukacinių užsiėmimų vadovai – mokytojai buvo draugiški, pajuokaudami išaiškino sudėtingus mokslų niuansus. Laikas Kauno tvirtovės VII forte praėjo greitai, labai naudingai ir linksmai.

Džiaugiamės, kad mūsų gimnazijoje įgyvendinant projektą „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant Kokybės krepšelį“  (projekto kuratorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Zita Stankevičienė), mums suteikiamos puikios tobulėjimo, pažangos ir mokymosi motyvacijos  galimybės. Dėkojame savo mokytojams, kurie mus lydėjo į Kauną: istorijos mokytojai Kristinai Murauskienei, biologijos mokytojai Rasai Dabregaitei, geografijos mokytojai Gitanai Kazimieraitienei ir matematikos mokytojai Jūratei Gedminienei. Dėkui už tokią įsimintiną kelionę!

Į viršų