Šiaulių Dainų progimnazijos 5-8 klasių mokiniai vykdė projektą ,,Gerumo ir meilės įkvėpti“, kuris vyko nuo vasario 1 d. iki balandžio 17 d.  Su entuziazmu mokiniai patys darė šventinius atvirukus, įvairias dovanėles,  kūrė žodžius skirtus senelių globos namų gyventojams šv. Velykų proga. Darbelių, dovanėlių buvo labai daug ir įvairių, jais galėjo džiaugtis Šiaulių miesto savivaldybės gyventojai.

Birželio 21 d. vyko projekto ,,Gerumo ir meilės įkvėpti“ pristatymas. Projekte aktyviai dalyvavo 5 – 8  klasių mokiniai, kurie pasidalijo savo gražiais gerumo  darbais. Emilija Juodeikytė (5b kl.),  Matas Ercus ir Karolis Lukšas (5e kl.), Simona Turauskaitė (5c kl.), Beatričė Glazauskaitė bei Viltė Bružaitė (5d kl.) paruošė kūrybiškas, nuostabias pateiktis apie gerumą, draugystę, pagarbą ir jas pristatė projektinėje dienoje ,,Pažįstu pasaulį ir save“. 6a klasės mokinė  Ignė Sereikaitė paruošė viktoriną Kahoot programėlėje. Muzikinį kūrinį „Viešpaties lelija“ atliko Viltė Paplauskaitė (5b kl.).

Projektui ,,Gerumo ir meilės įkvėpti“  mokinius ruošė tikybos mokytoja L. Jankauskienė ir muzikos mokytoja I. Jonavičienė ir etikos mokytoja I. Žemaitienė.

Į viršų