2020–2021 mokslo metai, neslėpkime, buvo išties sudėtingi. Nuotolinis mokymas, laiko planavimo iššūkiai, socialinio atstumo laikymasis pareikalavo visų mūsų nervinės įtampos, susikaupimo, emocinio tvirtumo bei kantrybės.

Tačiau verta atsigręžti į kitus dalykus. Džiugu, jog baigiantis mokslo metams gimnazistams ir dalykų mokytojams buvo paskirta projektinė veikla, kurios metu mokiniai domėjosi, keliavo, atliko užduotis jiems paskirta tema kontaktiniu būdu.

Grąžinti vadovėliai, išvesti metiniai įvertinimai uždarė jau praeitin iškeliavusio laiko duris...

Saulėtą birželio 18 d. rytą, 10 val., gimnazijos stadione įvyko mokslo metų baigimo šventė. Joje dalyvavusius gimnazistus ir mokytojus šiltai pasveikino gimnazijos direktorius V. Kantauskas. Netrukus I–III klasių atstovai trumpai pristatė projektinės veiklos darbus, trukusius dvi savaites. Beje, inžinerinės klasės, vykdžiusios savo ilgalaikius projektus, pademonstravo išradimus ir juos pakomentavo.

Po jautrumo bei skambesio, įnešto gimnazijos vokalinio merginų ansamblio dainos ,,Kitoks pasaulis“, vyko apdovanojimai. Padėkomis buvo apdovanoti mokiniai, kurie šiais mokslo metais mokėsi aukštesniuoju lygiu. Taip pat buvo pasveikintas gausus būrys gerai besimokiusiųjų, aktyvią socialinę-pilietinę veiklą turėjusių, atsakingai klasės seniūno pareigas atlikusių ir puikiai įvairiuose konkursuose pasirodžiusių daukantiškių.

Dėkojame mokytojams, padėjusiems mokiniams pasiruošti konkursams bei olimpiadoms, įkvėpusiems mokytis naujų dalykų ir priimti išbandymus.

Į viršų