Šiaulių Dainų progimnazijos tiksliųjų, gamtos mokslų ir informacinių technologijų mokytojos pakvietė progimnazijų, pagrindinių, pradinių mokyklų mokinius ir mokytojus dalyvauti respublikinėje pažintinėje-praktinėje konferencijoje ,,STEAM VIRUSAS“, kuri vyko virtualioje aplinkoje. Konferencijos tikslas – populiarinti gamtos, IT ir tiksliuosius mokslus, viešinant savo projektinius ir patyriminius darbus. Džiugu, kad baigiantis mokslo metams, mokytojai ir mokiniai pasidalino savo patirtiniais, projektiniais darbais, atliktais eksperimentais ir gautais jų rezultatais bei išvadomis. Konferencijoje buvo pristatyta daugiau nei dvidešimt darbų, kurie parodė įvairių dalykų integralumą patyriminių idėjų įgyvendinime.

Konferenciją pradėjo Šiaulių Dainų progimnazijos liaudiškų šokių studija „Šermukšnėlė“, pristatydama liaudišką šokį ir IT vienu ritmu. Sveikindama susirinkusius, progimnazijos direktorė Asta Vaičiūnienė džiaugėsi, kad ir tokiomis aplinkybėmis, kai darbas vyksta nuotoliniu būdu, veiklos nesustoja. Atkreipdama dėmesį į sutelktą pranešėjų būrį, pastebėjo temos aktualumą.  Pranešime „Modernios IT STEAM procese – progimnazijos prioritetas“   progimnazijos direktorė taip pat pastebėjo, jog norint, kad mokytojai įtrauktų mokinius į patirtinį mokymąsi, reikia sukurti tinkamas aplinkas ir ugdymosi sąlygas. Šiaulių m. savivaldybės švietimo centro metodininkė Jolanta Lembertienė taip pat pasidžiaugė Dainų progimnazija, kuri yra viena iš iniciatyviausių Lietuvos mokyklų, atvira naujovėms ir priimanti iššūkius.

Kaip sekasi ne tik gebėti greitai, lengvai rasti informaciją, bet ir ją analizuoti, pritaikyti, parodė pristatyti patyriminiai darbai. Pranešimuose mokiniai kalbėjo apie socialinių tinklų populiarumą progimnazijoje, kokias aplinkas ir programėles dažniausiai naudoja mokiniai, mokytojai, tėvai, ir apie tai, kokiomis programėlėmis naudojasi anglų k., istorijos pamokose, kaip sekasi taikyti IT lietuvių kalbos pamokose. Mokiniai įrodė, kad tyrinėdami aplinką jie auga, supranta, suvokia ir geba perteikti gamtos grožį – keliavome Šiaulių miesto žaliosiomis zonomis. Patyriminiai projektai leido prisiminti mitologiją, jos simbolius ir grožėtis keramikos darbais. Malonu girdėti mokinius, keliančius klausimus, kaip gali prisidėti prie aplinkos saugojimo bei mažinanti besaikį vartojimą, siūlančius tvarią madą – atnaujintus rūbus. Savo kūrybiškumą mokiniai panaudojo verslo idėjoms, kurios ateityje galbūt bus įgyvendintos, iškelti. Stebėjome žvaigždes ir viesulus, net kaip kiaušinis virsta guminiu kamuoliuku. Galėjome suprasti, jog šiuolaikiniai matavimo vienetai mums paprastesni ir lengviau suprantami negu senoviniai matai, o atlikti mokinių tyrimai įrodė, kodėl vieni kūnai vandenyje juda greičiau, kiti lėčiau. Galėjome pajusti STEAM magiją bei įsitikinti, kad robotų kūrimas – misija, įmanoma kiekvienam. Mokinių pranešimai įrodė, kad STEAM veikla apima įvairialypę mokymosi aplinką.

Dėkojame visiems, dalyvavusiems konferencijoje, ir tikime, kad išgirstos mintys, pasidalytos idėjos bus paskatinimas naujiems tyrinėjimams ir atradimams.

Į viršų