Tarptautinė mokyklų bibliotekininkų asociacija kartu su įsibėgėjusiu rudeniu vėl kvietė žymėti Spalio – tarptautinį mokyklų bibliotekų – mėnesį. Šių metų tema: Junkimės. Svajokime. Keiskimės.   Nes tik būdami vieningi ir išlaisvinę vaizduotę galime pasitikti pokyčius savyje ir aplinkui save.

Šiemet Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos bibliotekoje spalio mėnesį ypatingas dėmesys buvo skiriamas naujai atėjusiems mokiniams. Pirmiausia su biblioteka susipažino mūsų mažiausieji –  priešmokyklinukai. Mokinukai išsiaiškino kas yra bibliotekoje, kuo biblioteka skiriasi nuo skaityklos. Sužinojo, kad knygos skiriasi savo forma, dydžiu, tematika, iliustracijomis, jos skirtos įvairaus amžiaus skaitytojams. Mokėsi, kaip reikia skaityti knygas, kad jos ilgai būtų gražios ir tvarkingos. Aptarė kada knygos verkia, o kada džiaugiasi. Susikūrė knygos skirtuką – pasakos personažą, kuriuo labai džiaugėsi.

Visiems pirmokams pravestos informacinės valandėlės „Susipažinkime, aš – BIBLIOTEKA“, jų metu mokiniai aptarė bibliotekoje bei skaitykloje elgesio taisykles,  išsiaiškino, kokia tvarka sudėtos knygos, kaip jas susirasti, susipažino kokie yra informacijos šaltiniai. Prieš gaudami skaitytojo bilietą, pirmokai turėjo įrodyti, kad jau pasiruošę tapti bibliotekos skaitytojais. Reikėjo sudėti iš išsibarsčiusių raidžių žodžius bei išlaikyti pasakų iššūkį. Aptarinėjant pasaką „Auksinė žuvelė“ visi pasidalino savo norais bei svajonėmis, kurias galėtų išpildyti auksinė žuvelė. Išklausius visų svajonių, prieita prie išvados, kad kiekvieno norai gali išsipildyti, tik reikia pasistengti pačiam.

Spalio mėnesį bibliotekoje lankėsi visi penktų klasių mokiniai, naujokai susipažino su mūsų bibliotekos knygos pasiėmimo, grąžinimo tvarka, išsiaiškino ką galima bibliotekoje nuveikti laisvu nuo pamokų metu. Visi dalyvavo informacinėse valandėlėse „Mokyklos biblioteka bei elektroninės mokymosi aplinkos“, kurių metų daug dėmesio skirta mokinių informaciniams įgūdžiams ugdyti. Penktokai susipažino su elektronine „Vyturio“ biblioteka, kokia literatūra joje patalpinta, susikūrė savo prieigas. Kalbėta apie popierinę, elektroninę bei audioknygas, kuo jos skiriasi bei kokį vaidmenį vaidina mokinių gyvenime. Penktokai pasidalijo mintimis ar šiais laikais reikalingos knygos.

Organizuojamų renginių progimnazijos bibliotekoje tikslas yra ne tik ugdyti mokinių informacinius bei skaitymo įgūdžius, bet ir skatinti, kurti glaudų mokinių bei bibliotekos bendradarbiavimą siekiant savo tikslų.

Į viršų