Rugsėjo 30 d. – spalio 2 d. Turku mieste, Suomijoje, vyko „Erasmus+“ programos TBV kontaktinis seminaras „Exploring the wonders of science and nature (ECEC)“ („Mokslo ir gamtos stebuklų tyrinėjimas (ankstyvasis vaikų ugdymas ir priežiūra)“), kuriame Lietuvai atstovavo Šiaulių lopšelio-darželio „Žirniukas“ direktorė Laima Tiepelienė ir Vilniaus Šv. Kristoforo progimnazijos pradinių klasių mokytoja Eisvydė Jurkevičiūtė.

Susitikime dalyvavo atstovai iš 18 Europos valstybių: Lietuvos, Latvijos, Estijos, Islandijos, Ispanijos, Belgijos, Vokietijos, Airijos, Suomijos, Švedijos, Olandijos, Italijos, Serbijos, Slovakijos, Lenkijos, Kroatijos, Norvegijos, Danijos, iš viso apie 60 žmonių, tarp kurių buvo ikimokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo mokytojai, švietimo įstaigų vadovai (mokyklų-darželių) bei programos „Erasmus+“ nacionalinių agentūrų atstovai, kiti švietimo srities specialistai.     

Pirmos susitikimo dienos vakare vyko šalių prisistatymai su kiekvienos šalies vaišių akcentais, smagiais pokalbiais apie atstovaujamas įstaigas, ankstyvojo vaikų ugdymo panašumus ir skirtumus.

Antrąją dieną buvome supažindinti su Suomijos ankstyvojo amžiaus (0-6 metų) švietimo sistema. Ankstyvasis ugdymas vyksta darželiuose ar mažesnėse šeimos dienos priežiūros grupėse/privačiuose namuose. Nėra privalomas. Vaiko tėvai/globėjai nusprendžia, ar jo vaikas dalyvauja ankstyvojo ugdymo procese. Už ankstyvojo vaiko ugdymą ir priežiūrą imamas mokestis (gali svyruoti nuo 0 iki 289 eurų). Mokesčio dydis priklauso nuo šeimos dydžio, pajamų ir valandų, kiek vaikas dalyvauja ankstyvajame ugdyme, skaičiaus.

Priešmokyklinis ugdymas teikiamas nemokamai. Nors šešiamečiams jis nėra privalomas, tokio ugdymo užsiėmimus lanko net 98–99 proc. vaikų. Darželiai dirba nuo 7 iki 17 val. (kartais 6-18 val.). Tėvai gali pasirinkti ugdymo trukmę: nuo 20, 27,5, 35 ar daugiau nei 35 valandas per savaitę. Grupių dydis: vaikų skaičius proporcingas personalo skaičiui – 4 vaikai iki 3 metų/suaugusieji (paprastai vienas mokytojas, dvi padėjėjos (slaugytojos) ir 12 vaikų); 7 vaikai vyresni nei 3 metų/suaugusieji (paprastai vienas mokytojas, dvi padėjėjos (slaugytojos) ir 21 vaikas).

Gimtosios kultūros ugdymas, ypač per pasakas ir jų skaitymą, gamta, kūrybiškumas ir žaidimai suomiams – didžiausios vertybės, kurių neatstos jokios technologijos. Suomijoje naudotis išmaniaisiais įrenginiais vaikai turi galimybę praktiškai nuo pat mažų dienų. Tačiau išmaniosios technologijos ugdymo procese tarnauja tik kaip priemonės konkrečioms užduotims atlikti, o ne vaikams užimti. Pavyzdžiui, vaikams iki 3–5 metų amžiaus planšetės duodamos, kai vykdomas koks nors projektas (tai gali būti kartą per savaitę ar mėnesį).

Vaikams tyrinėjant kasdienę juos supančią aplinką, skatinamas jų smalsumas, motyvacija kurti, konstruoti, eksperimentuoti, atrasti. Raginamas vaikų bendradarbiavimas, priežasties ir pasekmės ryšių įžvalga, kūrybiškumo, kritinio mąstymo, problemų sprendimo įgūdžių ugdymas(is).

Ugdyme labai svarbus – laukas ir gamta. Bent kartą per savaitę vaikai keliauja į mišką. Ten žaidžia ir mokosi. Sudaromos sąlygos patirti mokymosi džiaugsmą, o tai vienas iš ikimokyklinio ugdymo programos tikslų. Suomijos vaikai gerai jaučiasi ugdymo įstaigose dar ir dėl to, kad yra įsiklausoma į jų nuomonę. Planuojant, įgyvendinant ir vertinant ankstyvojo vaiko ugdymą ir priežiūrą, klausiama vaiko nuomonės ir atsižvelgiama į jo norus. Vaikai yra įtraukiami į sprendimų priėmimą. Visais būdais stengiamasi nusileisti iki vaiko lygmens, jį suprasti, išklausyti, padėti jam. Mokytojai ieško pačių įvairiausių metodų, kad ugdymas taptų kuo patrauklesnis, įdomesnis.

Kiekvienam vaikui sudaromas individualus ugdymo planas. Jį sudaro tikslai ir priemonės, skirti palaikyti vaiko vystymąsi, mokymąsi ir gerovę, ir, jei reikia, užtikrinti jo specialiuosius poreikius. Vaiko tėvai ar globėjai yra laukiami, kviečiami dalyvauti ugdyme ir pasakyti savo nuomonę dėl ugdymo. Siekiama, kad visi bendruomenės nariai galėtų laisvai bendrauti, bendradarbiauti ir kurti.

Trečiąją vizito dieną turėjome galimybę apsilankyti ugdymo įstaigoje ir iš arčiau susipažinti su suomių ikimokykliniu/priešmokykliniu ugdymu.

Lankėmės „Tallimäki“ vaikų darželyje, kuris buvo atidarytas 2019-08-01. Darželyje veikia 9 grupės/apie 140 vaikų: dvi ikimokyklinės grupės, viena regioninė integruota specialioji grupė, kitos šešios grupės yra jungtinės (1-5 metų). Darbuotojų skaičius yra 35. Kiekvienoje grupėje vienas ar du ikimokyklinio ugdymo auklėtojai ir viena ar dvi darželio slaugytojos/auklėtojų padėjėjos. Integruotoje specialiųjų poreikių grupėje yra dar ir specialiųjų poreikių mokytojas.

Didžiausias dėmesys skiriamas eksperimentiniam, įžvalgiam, tiriamajam ir aktyviam mokymuisi bei fizinio aktyvumo skatinimui. Mokymosi aplinka yra sukurta palaikyti vaiko smalsumą, susidomėjimą ir mokymosi motyvaciją. Stengiamasi, kad patalpos būtų kuo universalesnės ir lankstesnės. Atskirose mažose patalpose yra tyrinėjimų, statybos, meno ir „namų“ žaidimo centrai. Apsilankymas darželyje padarė didžiulį įspūdį ir suteikė idėjų ugdymo procesui organizuoti, darželio ugdymo aplinkų pritaikymui savo įstaigoje.

Viso vizito metu mums taip pat buvo pristatyta „Erasmus+“ programa, „eTwinnig“ platforma. Buvome supažindinti, kaip reikia planuoti strateginės partnerystės projektą, ir pasiskirstę į grupes generavome idėjas naujiems būsimiems projektams, kūrėme trumpus projektų pristatymus ir dalinomės gerąja patirtimi projektų rengimo srityje. Buvo pristatyta nauja bendradarbiavimo priemonė www.padlet.com, kur patalpinta seminare dalyvavusių mokytojų kontaktai, informacija apie atstovaujamą įstaigą, ugdymo sistemą, būsimų projektų idėjos.

Pažintis su Suomijos ikimokyklinio ugdymo švietimo sistema, kontaktų užmezgimas ir projektų idėjų generavimas, gilesnis „Erasmus+“ programos pažinimas – didžiulė gyvenimo patirtis. Tai galimybė tobulėti tiek dalykine prasme, tiek asmenine prasme. O kur dar seminaro organizatorių surengta ekskursija po Turku miestą, kulinariniai atradimai vakarieniaujant restoranuose. Įspūdžių vis dar pilna širdis ir akys. Tokie seminarai - išvykos augina mus kaip pedagogus, kelia prestižą, suteikia pasitikėjimo, įkvėpimo ir noro dirbti.

Į viršų