,,Neški ant savo sparnų, neški aukščiau debesų“, – tokiais dainos, kurią atliko Lieporių gimnazijos moksleivių choras, žodžiais prasidėjo ,,Lieporių garbės“ šventė Šiaulių Lieporių gimnazijoje. Jau tapo tradicija kasmet pasidžiaugti gimnazijos bendruomenės narių pasiekimais ir jiems padėkoti.  Iškilmingos šventės metu teikiami ,,Lieporių garbės“ ženkleliai ir padėkos, informuoja mokytojos R. Norkutė ir A. Šliažienė.

Gimnazijos direktorė Sigita Malinauskienė, sveikindama susirinkusius, pasidžiaugė, kad šiais mokslo metais nuveikta daug įvairiose srityse – mokslo, meno, sporto. Pasak direktorės, labai smagu, kad galima pasidžiaugti gimnazijos bendruomene, kurios žmonės savo gražiais ir prasmingais darbais prisideda ne tik prie gimtojo miesto, bet ir visos šalies ateities kūrimo.
Gimnazijos direktorė įteikė padėkas gimnazistams už puikius akademinius pasiekimus, už pasiekimus laikant Konstitucijos egzaminą, už  aktyvią meninę veiklą, už skambius gitaros garsus gimnazijos renginiuose, už autorinę kūrybą,  už dalyvavimą sportinėje  veikloje, už aktyvią veiklą ,,Sniego gniūžtės“ projekte, savanorystės puoselėjimą. ,,Lieporių garbės“ ženkleliai įteikti už puikius mokymosi rezultatus ir pasiekimus olimpiadose, aktyvų dalyvavimą gimnazijos kultūrinėje ir meninėje veikloje, už puikius sportinius pasiekimus, surengtas autorines parodas, už patriotiškumo ir pilietiškumo puoselėjimą, gimnazijos garsinimą.

,,Lieporių garbės“ ženkleliais už gimnazijos bendruomenės telkimą, aktyvų dalyvavimą gimnazijos bendruomenės veikloje, puikią gimnazijos veiklos sklaidą, gimnazijos vardo garsinimą, aplinkos puoselėjimą, meilę dainai ir šokiui pasipuošė ir mokytojai, ir tėveliai, ir gimnazijos darbuotojai.

 Kiekvienais metais įteikiama ir ,,Saulėtų Lieporių“ premija tiems, kurie skleidžia ryškiausią šviesą. Šiemet ji įteikta IVb klasės mokinei Ramintai Andrulytei už puikius mokymosi rezultatus. Už gimnazijos vardo garsinimą ir aktyvų dalyvavimą ne tik gimnazijos, bet ir miesto, respublikos meninėje veikloje ,,Saulėtų Lieporių“ premija skirta abiturientams  Gabijai Petrauskaitei ir Domantui Mikalauskui.

Renginio metu susirinkusieji gėrėjosi gimnazistų ir bendruomenės choro bei gitaros būrelio narių atliekamomis dainomis ir muzika, plojo tautinių ir pramoginių šokių šokėjams, o daugiausia ovacijų sulaukė projektų ,,Du balsai – viena širdis“ ir ,,Dvi kartos“ dalyvių – gimnazijos skyriaus vedėjos  Aurelijos, jos vyro Kęstučio ir gimnazisto Rapolo Meškauskų atlikta daina.

Į viršų