facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijoje įvyko jau šeštoji, tradicine tapusi ir didelio dalyvių skaičiaus sulaukusi respublikinė užsienio kalbų (anglų, vokiečių ir rusų) mokytojų  metodinė-praktinė konferencija. Inovatyvaus ir kūrybiško užsienio kalbų mokymo ir mokymosi gerosios patirties idėjų sklaida bei pritaikymu, siekiant ugdymo proceso kokybės, susidomėjo mokytojai iš Marijampolės, Šakių, Panevėžio, Klaipėdos, Palangos, Gargždų, Jonavos, Utenos, Radviliškio ir Šiaulių. Progimnazijos pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja Irena Akmenskienė sveikindama susirinkusius į konferenciją mokytojus kalbėjo, kad užsienio kalbų mokytojai atveria savo mokiniams duris į platesnį pasaulį, kai jie patys yra kūrybiški, noriai taikantys naujoves, panaudojantys atviruosius švietimo išteklius. Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriaus patarėjas Rimas Marcinkus palinkėjo mokytojams būti tikrų, nuoseklių pokyčių nešėjais, siekti tvarios lyderystės. Linksma  muzikine gaida konferenciją pradėjo muzikos mokytoja Sigutė Vaičiulytė, kuri kartu su savo mokiniais paruošė pranešimą „Muzika – universali žmonijos kalba“.

Plenarinius  pranešimus skaitę pedagogai pasirodė esą tikri švietimo pokyčių nešėjai ir skleidėjai. Šiaulių sanatorinės mokyklos direktorė Lijana Giedraitienė kalbėjo apie mokymosi įprasminimą, konstruktyvumą ir socialumą dalyvaujant projektinėje veikloje. Šiuolaikinės pamokos iššūkius, žemėlapių pasakojimus, užsienio kalbų pamokose naudojamas platformas, naujausias  mobilias programas  konferencijos dalyviams vaizdžiai ir įdomiai pademonstravo anglų kalbos mokytojos ekspertės Inga Laurinėnienė iš Šiaulių VšĮ universiteto gimnazijos  bei Kristina Urbonienė  iš Šiaulių Didždvario gimnazijos. Plenarinius pranešimus užbaigė anglų kalbos mokytoja metodininkė Lina Kerbelytė iš Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos, kalbėjusi visiems mokytojams aktualia tema „Pamokos stebėjimo aptarimas, kas veda mokytoją į tobulėjimą“. Mobiliaisiais telefonais atlikta dalyvių apklausa patvirtino pranešėjos anksčiau atlikto tyrimo rezultatus ir tobulintinas pamokų stebėjimo sritis.

Vėliau pedagogai savo darbą tęsė trijose grupėse, kur buvo perskaityta dar 20 pranešimų apie efektyvių užsienio kalbų mokymosi strategijų taikymą. Mokytojai pasidalijo savo sėkmės istorijomis apie taikomus metodus,  metodines priemones, projektinius darbus.  Buvo kalbama apie veiksmingą skaitmeninių  technologijų panaudojimą integruotam kalbų ir kitų dalykų mokymui bei (įsi)vertinimui, skaitymo įgūdžių lavinimui, kūrybiškumui, užsienio kalbų mokymosi motyvacijai skatinti.

Dalyvių diskusijos ir atsiliepimai parodė šios konferencijos aktualumą. Mokytojai sakė, kad  grįš į savo mokyklas pasisėmę naujų idėjų ir ryžto joms įgyvendinti. Dalyviai pasidžiaugė sklandžiai organizuotu darbu, rengiant tokio masto konferenciją. Vienas iš konferencijos dalyvių „Romuvos“ progimnazijos mokytojams pasakė: „Esate patys  inovatyvūs, kūrybingi, organizuoti. Turite puikią ir prasmingą patirtį, tad iki susitikimo kitąmet.“ Džiaugiamės, kad šioje konferencijoje pasidalijome bei pasisėmėme daug idėjų, minčių, praturtėjome žiniomis, patyrimu – tuo, ką galėsime sudėti į  savo mokinių lūkesčius bei gerus rezultatus.

Į viršų