facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Dainų progimnazijos 6–8 klasių jaunieji samariečiai lankėsi Ginkūnų ir senosiose kapinėse. Mokiniai tvarkė tremtinių kapus Ginkūnų kapinėse ir apleistus kapus senosiose miesto kapinėse, pasimeldė ir uždegė žvakeles ant užmirštų, nelankomų kapų, pagerbė kunigo Ignaco Štacho atminimą, uždegdami žvakeles ant jo kapo, sukalbėdami maldą. Vėliau nuvyko į Šiaulių vyskupijos Pastoracinį centrą, kur juos pasitiko Šiaulių vyskupijos Šeimos centro direktorė Edita Gulbinienė, aprodė pastoracinio centro patalpas. Koplyčioje jaunoji  samarietė Agnė Žilgužytė skaitė Šventojo Rašto ištrauką, kiekvienas pasidalijo prasmingais gerumo darbais, pasižadėjo būti drąsiais liudijant tikėjimą.

Į viršų