facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Lieporių gimnazija dėl vykdomų tarptautinių projektų, finansuojamų Europos Komisijos, pripažinta tarptautiškiausia mokykla Lietuvoje. Galima pasidžiaugti, kad įvairių projektų veikloje dalyvauja visa bendruomenė – gimnazistai, mokytojai, tėvai. Visiems dalyviams pirmiausia tai ypatinga galimybė tobulinti užsienio kalbos vartojimo įgūdžius, susipažinti su kitų šalių kultūra ir, žinoma, susirasti naujų draugų, galbūt net visam gyvenimui. Vykdant projektus, gali dalyvauti visi pageidaujantys, moksleiviai nėra išskiriami pagal socialinę padėtį, nes tiek už kelionę į kitą šalį, tiek už svečių priėmimą yra apmokama. Gimnazistų tėvai, dalyvaudami tarptautiniame projekte, išvykę į užsienio šalis, susipažįsta su skaitmeninių technologijų inovacijomis ir tobulina IKT vartojimo įgūdžius. Žinoma, pedagogai  irgi semiasi gerosios patirties iš bendradarbiaujančių mokyklų, vyko į mokymus užsienyje, todėl  gautos žinios ir įgyta patirtis padeda ugdymo procesą padaryti įdomesnį, patrauklesnį šiuolaikiniam mokiniui. Be to, projektų vykdymui skirtos lėšos yra svari parama ugdymosi aplinkos gerinimui.

Rugsėjo mėnesį organizavome „Erasmus+“ dieną, informuoja Sigita Šernaitė, Lieporių gimnazijos mokytoja.

Svarbiausias renginio tikslas – supažindinti I klasių mokinius su „Erasmus+“ mokyklų  mainų  partnerysčių projektais ir paskleisti gimnazijos bendruomenei žinią apie projektų dalyvių nuveiktus darbus.

Projekto „INCLUDE“ ( koordinatorė S. Šernaitė)  dalyviai pasakojo apie tai, kaip organizuojamos projekto veiklos, dalijosi įspūdžiais apie mokymosi ir mokymo veiklų susitikimų metu Graikijoje, Italijoje ir Olandijoje  atliktus darbus ir įgytus įgūdžius. Projekto „Stars in Europe“( koordinatorė S.Valuckienė) dalyvės pristatė produktą „E-vadovą apie lyderystę“. Fotografijų parodoje „Aš ir pasaulis“ galima pamatyti įdomiausias akimirkas iš susitikimų Lieporių gimnazijoje su projektų „INCLUDE“ ir „Stars in Europe“ komandomis.

Tikslą pasiekėme – Lieporių gimnazijos mokiniai įsitikino, kad „Erasmus+“ mokyklų mainų partnerysčių projektai suteikia dalyviams  galimybę tobulinti kompetencijas, kurios reikalingos siekiant sėkmės šiuolaikiniame nuolat besikeičiančiame ir globalėjančiame pasaulyje. Nauji „Erasmus+“ projektai „EsPeer“ („Bendraamžiai bendraamžiams“) ir „ MOOC for Financial Literacy“  („Finansinio raštingumo internetinis kursas“) atveria kelią naujiems darbams.
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai pagal ,,Erasmus+“ KA2 Programą. Straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame esančios informacijos pateikimą ir naudojimą.

Į viršų