facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Šiaulių 1-ojoje muzikos mokykloje įvyko tarptautinė metodinė-praktinė konferencija „Muzikos / meno mokyklų ugdymo kaitos aktualijos: ugdymas(is) kiekvienam arba kaip išlikti patraukliems“. Konferencija organizuojama trečią kartą. Mokyklos direktorius Vygintas Ališauskas džiaugėsi, kad renginys sulaukė tokio pripažinimo ir tapo reikšmingu ne tik respublikiniu, tačiau ir tarptautiniu lygmeniu. Šiemet konferencijoje dalyvavo arti šimto klausytojų ir pranešėjų iš Šiaulių, Kauno, Vilniaus, Klaipėdos, Neringos, Kupiškio, Akmenės, Telšių, Suomijos, Vokietijos ir Austrijos. Buvo pristatyta dvidešimt pranešimų, esminį dėmesį telkiant ties įtraukiojo ugdymo samprata muzikos ir meno mokyklose, į asmenybės ugdymą, asmeninę mokinio ūgtį, sėkmingą ir patrauklų mokymą(si). Konferencijos idėjos autorė Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos vyresnioji mokytoja Asta Kriščiūnaitė teigė, jog „įtraukiojo ugdymo samprata neformaliajame vaikų švietime dar retai atpažįstamas fenomenas, kas trukdo užtikrinti teisę kiekvienam vaikui į profesionalų muzikinį ugdymą, nepriklausomai nuo jo mentalinių, fizinių ir prigimtinių galimybių. Dažnai suprantamas tik kaip negalią turinčių vaikų įtraukimas – klaidingas.“ Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Kristinos Vedeckienės iniciatyva šiemet konferencijos turinys buvo papildytas atviromis pamokomis, kurias demonstravo Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos mokytojai: mokytojos metodininkės Ina Lapukienė, Dangirutė Petrauksienė vyresnieji mokytojai Gitana Urbonienė, Zigmas Drakšas, mokytojos ekspertės Elena Ralienė ir Genovaitė Jaseliūnienė.  

Itin reikšmingi plenarinio posėdžio pranešėjų ŠU prof. dr. Aušros Kazlauskienės ( „Kad neištiktų „mokymosi bulimija“: visapusiškos asmenybės link“), Šiaulių miesto pedagoginės psichologinės tarnybos socialinės pedagogės Ligitos Mickienės („Įtraukusis ugdymas: palankios aplinkos kiekvienam vaikui kūrimas“), publicistės, leidyklos „Šviesa“ viešųjų ryšių vadovės Rūtos Latinytės („Naujasis mokytojo vaidmuo visuomenėje ir socialiniuose tinkluose: galimybės ir idėjos“) pranešimai.

Konferencijos dalyvių gausa dar kartą patvirtino šio renginio unikalumą – orientuotasi ne tik į profesines pedagogų kompetencijas, tačiau stiprinamos ir asmeninės bei socialinės kompetencijos, kurios sulaukia vis dar per mažai dėmesio kalbant apie pedagogų kvalifikacijos kėlimą Lietuvoje.

Šešių valandų diskusija neprailgo, liko daug neatsakytų klausimų. Įtraukiojo ugdymo tema bus gvildenama dar ne kartą. Rudenį laukia Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos ir jos Erasmus+ projekto IPA (Inkliuzinė meno pedagogika) partnerių iš Suomijos, Vokietijos ir Austrijos susitikimas.

Į viršų