facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

„Romuvos“ progimnazijoje integruotoje pamokoje „Knyga – tautos išlikimo pamatas“, kurią vedė tikybos mokytoja Violeta Dališanskienė ir bibliotekininkė Ala Norvilienė, trečiokai prisiminė sunkų mūsų gimtosios kalbos, mūsų knygos išsaugojimo kelią. Kovo 16-osios diena pasirinkta neatsitiktinai, tai mūsų knygos sergėtojo, knygnešio, diena. Su mokiniais aptarta, kad kasmet minėdami knygnešio dieną, primename sau ir kitiems apie nedidelę mūsų istorijos atkarpėlę, kurioje telpa žūtbūtinė kova už gimtąjį žodį, už tautos išlikimą. Knygnešystė – autentiškas mūsų tėvynės reiškinys, kurio daugiau niekur pasaulyje neaptinkama. Bibliotekininkė trečiokams papasakojo apie knygnešių vaidmenį lietuvių kalbos draudimo metais, apie slaptąsias mokyklas, apie daraktorių veiklą, apie žymiausią knygnešį, visi išsiaiškino, kodėl Knygnešio diena minima būtent kovo 16-ąją dieną.

Tikybos mokytoja trečiokams pažymėjo, kad didžiąją dalį lietuviškos spaudos draudimo metais slaptai spausdinamų ir gabenamų per sieną knygų sudarė maldaknygės, katekizmai. Jos buvo reikalingos ne vien tikėjimo ugdymui, bet iš jų vaikai mokėsi skaityti bei rašyti. Kadangi skaitykloje veikė senų knygų paroda, mokiniai turėjo galimybę jas apžiūrėti, pavartyti, paskaityti. Kartu su mokytoja pasvarstė, kokia jų vertė bei indėlis mūsų kalbos išlikimui. Išklausę informaciją apie knygnešių gadynę bei knygos išsaugojimo kelią, mokiniai sprendė brauktažodžius, kūrė padėkos maldas už tai, kad šiandien turime lietuvišką knygą, galime didžiuotis savo kalba bei tauta.

Į viršų