facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Vasario 15 d. Šiaulių profesinio rengimo centro Mechanikos skyriuje iš pat ryto buvo kuriama šventinė Lietuvos gimtadienio nuotaika. Mokiniai piešė ant rankų tautinius simbolius, I aukšto fojė puošė Trispalvė vėliava, informacinis stendas apie 1918 m. Nepriklausomybės aktą ir signatarus, o iš valgyklos sklido kepamo gimtadienio torto-pyrago kvapas. Skyriaus svetainėje pristatyti du projektai: „100 specialistų Lietuvai“ ir „100 darbų Lietuvai“, kurie tęsis iki metų pabaigos. Apie tai informuoja mokytoja Branguolė Šimkūnienė.

Nuskambėjęs skambutis pakvietė ne į pamoką, o į šventinį mokyklos bendruomenės sambūrį. Iškilmingai, giedant himną, pradėtas Atkurtos Lietuvos 100-mečio gimtadienis. Susirinkusieji žiūrėjo filmo ištraukas apie to meto Lietuvą, klausėsi istorijos mokytojos pranešimo, mokinių ir mokytojų skaitomų eilių (maironiečių būrelio nariai vykdė projektą ir surinko „100 posmų apie Lietuvą“.) Skyriaus vedėja Diana Baltrušaitytė Šukutienė 100-mečio proga pasveikino mokslo pirmūnus ir įteikė padėkas, kurie savo darbštumu jau dabar prisideda prie Lietuvos ateities kūrimo. Skambant dainai „100-mečio Lietuva“ buvo įneštas, supjaustytas ir suvalgytas Lietuvos gimtadienio tortas. Sambūrio kulminacija dar kartą paliudijo, kad Mechanikos skyrius yra draugiškas, dirbantis išvien ir švenčiantis kartu.

Į viršų