facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Šį rudenį mūsų Dainų progimnazija švenčia gražų ir prasmingą jubiliejų – sukanka 40 metų, kai duris atvėrė Šiaulių 15-oji vidurinė mokykla, dabartinė Dainų progimnazija.  Spalio 26 dieną surengtas jubiliejinis renginys – koncertas ,,Čia aš. Čia mes. Čia mūsų namai“. Į iškilmingą vakarą susirinko gausus svečių būrys: Lietuvos Respublikos Seimo narių, Šiaulių miesto savivaldybės ir  tarybos narių,  ,,Romuvos“, Didždvario, Lieporių, Šiaulių universiteto  gimnazijos atstovai, buvę mokyklos mokytojai, mokiniai, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos klebonas S. Paliūnas, kiti garbingi svečiai, mokiniai bei jų tėveliai. Apie mokyklos šventę rašo lietuvių kalbos mokytoja Inga Valeikienė.

Sveikinimo kalboje mokyklos direktorius V. Varanavičius kalbėjo apie nueitą kelią, pabrėždamas, kad šiandieninės mokyklos pasiekimai  – tai visos bendruomenės pastangomis, susitelkimu pasiektas rezultatas. Kiekvienas  mokyklos bendruomenės narys  gebėjimais, talentu ir sąžiningu darbu  yra įrašęs savo vardą į nepakartojamą mokyklos istoriją. Daug gražių ir šiltų sveikinimo žodžių išsakė ir kiti kalbėję svečiai. Jie džiaugėsi mokyklos bendruomenės pasiekimais, branda.  Buvę mokiniai A. Lesauskienė, M. Bilius, R. Stankuvienė,  S. Aksomaitis šiltai prisiminė  mokytojus, suteikusius ne tik žinių, bet ir gyvenimiškos išminties. Buvusių mokytojų vardu kalbėjo L. Tumosienė bei Z. Klimanskienė.

Moksleiviškas gyvenimas įvairus, kupinas ieškojimų,  atradimų,  jaunatviško šėlsmo. Tuo nesunku  buvo įsitikinti stebint mokyklos meninių kolektyvų pasirodymus. Scenoje sukosi liaudiško šokio studijos ,,Šermukšnėlė“ šokėjai (vadovė I. Šerpytienė), pasirodė šiuolaikinio šokio studijos kolektyvas „Kosmėja“ (vadovė D. Maciuvienė), dainavo studijos „Limpopo“ ( vadovė Indrė Šukytė), ,,Gamos garsai“ (vadovė Gitana Norvaišienė), „Linksmuoliai“ (vadovė Ingrida Jonavičienė), grojo pučiamųjų instrumentų orkestras  brassband „Dainai“ (vadovas Anatolijus Kavaliauskis), originalų pasirodymą parengė audiovizualinio meno studija ,,Naujųjų medijų mokykla“ (mokytoja Marytė Ruzgytė). Finale  skambėjo buvusio mūsų mokyklos mokinio R. Janušo daina ,,Šiauliai – čia mūsų namai“.

Laiko upė nenumaldomai teka pirmyn. Dainų progimnazija, įžengusi į penktą dešimtmetį, buvo, yra ir bus visų ją baigusių ir dabar besimokančiųjų namai, nes pagrindinis mokyklos bendruomenės tikslas – rūpintis kiekvienu mokiniu, kurti ir puoselėti  šiltus tarpusavio santykius.

Į viršų