2013-02-01 39

Pusiaužiemio šventės Šiaulių universiteto gimnazijoje fotosesijos akimirka.
Šiaulių universiteto gimnazijos archyvo nuotr.

Šiaulių universiteto gimnazijoje buvo paminėta Pusiaužiemio šventė, kurią organizavo gimnazistų klubas „Mums“. Klubo nariai, atsižvelgdami į tai, jog 2013 metai paskelbti Tarmių metais, Pusiaužiemio šventę organizavo tarmiškai.
Ruošiantis pusiaužiemio paminėjimui gimnazistės Dovilė Degutytė, Roberta Linkutė, Edita Kančauskaitė, Alisa Korosteliova, Simona Mikininaitė, Rūta Tijūnaitytė, padedamos klubo vadovės pedagogės Irmos Bačiulienės, aiškinosi mokytojų ir mokyklos darbuotojų tarmes, rengė teminius stendus, kvietė visų klasių mokinius apklausti savo tėvus, rinko klasių tėvų priklausimo atskiroms tarmėms statistiką, skatino kurti eilėraščius „apė greite ateinunčiu šilumu“.
Pusiaužiemio šventės dieną atėjusius į gimnaziją pasitiko mokinių nupieštas Lietuvos tarmių žemėlapis, prie kurio buvo galima pasitikrinti savo tėvų ar senelių priklausomybę tarmės regionui. Televizorių monitoriuose buvo demonstruojamos klubietės Deimantės Gazbeinaitės fotografijos, kuriose kiekvienas fotosesijos dalyvis, mokinys ar mokytojas, užfiksuotas su rankose laikoma lentele, patvirtinančia jo tarmę. Pertraukų metu gimnazijos fojė klubo narė Gintarė Kaminskaitė demonstravo naują autorinį videofilmą su gimnazijos bendruomenės narių tarmiškai tariamais pusiaužiemio palinkėjimais bei eilėmis. Laiką į pamokas ir pertraukas skelbė tarmiškai atliekamų dainų muzikiniai fragmentai.
Šis smagus renginys sukėlė nemažą atgarsį gimnazistų bendruomenėje, todėl viduržiemio paminėjimą, kai „dzienelė pailgėj per ėriuko pėdelį“, nutarta įtraukti į gimnazijos tradicinių kultūrinių renginių sąrašą.

Parengė Romualda URBONAVIČIŪTĖ

Į viršų