facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

2013-01-07 01

Gimnazistų susitikimo su tarptautinio projekto ISWA koordinatoriumi profesoriumi Franco Rustichelli (pirmoje eilėje antras iš kairės) ir Šiaulių universiteto dėstytojais akimirka.
Šiaulių universiteto gimnazijos archyvo nuotr.

Sėkmingai baigėsi Šiaulių universiteto gimnazijos mokinių ir Universiteto studentų dalyvavimas tarptautiniame projekte „ISWA – į mokslo pasaulį per menus“. Projektas buvo įgyvendinamas Europos Komisijos 7 Bendrosios programos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projekto dėka ir vyko koordinuojamas Italijos Markės politechnikos universiteto, kuris į projektą įtraukė šešiolikos šalių mokslininkus. Tarptautinio projekto veiklą Lietuvoje koordinavo projekto partneris Šiaulių universitetas.
Projekto laikotarpiu vyko tarptautinis moksleivių konkursas, kurio metu ne jaunesni kaip penkiolikos metų Europos moksleiviai, studentai, profesionalūs ir neprofesionalūs menininkai, galerijos, meno centrai bei visuomenė ieškojo moksle ir mene vykstančių bendrų procesų, jų kūrybinių sąsajų. Visos šio projekto meninės veiklos buvo orientuotos į mokslo faktus, atskleidžiant jų esmę per meninę kūrybą, paneigiant mokslo ir meno opoziciją bei stereotipinį skirstymą, siekiant populiarinti mokslą pasitelkiant menines priemones, mažinant atskirtį tarp mokslo ir visuomenės.
Gruodžio mėnesį penkios tarptautinės jaunimo meno kūrinių vertintojų komisijos įvertino 150 autorių kūrybinius darbus iš beveik dvidešimties Europos šalių ir paskelbė nugalėtojus konkurso šiuolaikinio šokio, kino, šiuolaikinio meno, vaizdinių kūrimo ir kūrybinio rašymo kategorijose. Šiaulių universiteto gimnazijos moksleivių grupė, pateikusi projekto organizatoriams kolektyvinį kūrinį videofilmą „Kaleidoskopas“, konkursinėje šiuolaikinio šokio kategorijoje laimėjo trečiąją vietą.
Šiaulių universiteto gimnazijos direktoriaus pavaduotojas, meno kūrėjas, dailės mokytojas ekspertas, projekto ISWA koordinatorius gimnazijoje Bronislovas Rudys, filmo „Kaleidoskopas“ režisierius, pasikvietė mėgstančias šiuolaikinį šokį gimnazistes pirmokę Alisą Koresteliovą ir antrokę Robertą Liakaitę su savo draugėmis iš modernaus šokio klubo „Flamingas“ nusifilmuoti videoklipe, kuriame per netradicinio šokio ir vaizdo elementų sintezę būtų pavaizduota gamtos, meno ir mokslo sąveika. Šokio filmavimo ir video montažo darbams buvo pakviesti Šiaulių universiteto Menų fakulteto studentai Dovydas Šablauskis ir Justina Dovidaitytė.
Konkurse aukštą prizinę vietą pelnęs kūrinys, videofilmas „Kaleidoskopas“ žiūrovus veikia kaip vientisas kūrinys, kuriame vaizduojamas gamtos žmogiškasis indėlis ir kaleidoskopinis jo vaizdavimas, atstovaujantis mokslinę pusę. Filme parodoma, kad naudojant menines priemones gamta ir mokslas, būdami paprasti ir sudėtingi, gali būti fragmentuoti ir sujungti iš naujo. Moksleiviai ir studentai „išardė“ ritmingus šokančio kūno judesius ir sudėliojo juos į kaleidoskopo rėmus, taip pateikdami naują menišką „gyvybės“ formą.
Tarptautinio projekto mokslininkų grupė toliau tyrinėja meno ir fizinių mokslų sąveikos mokymo(si) galimybes Europoje, spręsdami klausimą, kiek ir kaip meno kūriniai gali būti inovatyvūs mokslo ir meno sankirtoje bei kaip sudominti jaunimą domėtis mokslu ir jo pasiekimais. Vasario pabaigoje projekto partneris „Europos sinchrotroninės spinduliuotės tyrimų centras“ įsikūręs Prancūzijos mieste Grenoblyje, organizuoja konkurso 1–5 vietų nugalėtojų apdovanojimo ceremoniją.

Parengė Romualda URBONAVIČIŪTĖ

Į viršų