facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

2012-11-27 22

Rėkyvos progimnazijoje vyko Šiaulių miesto pradinių klasių mokytojų ir mokinių praktinė-pažintinė konferencija „Gamtos taku“.                      
Rėkyvos progimnazijos archyvo nuotr.

Rėkyvos progimnazijoje vyko Šiaulių miesto pradinių klasių mokytojų ir mokinių praktinė-pažintinė konferencija „Gamtos taku“, informuoja mokytoja Vita Ravkienė. Konferencijoje skaitė pranešimus, dalijosi gerąja patirtimi Šiaulių universiteto  docentas Rytis Vilkonis ir Edukologijos fakulteto trečiakursiai, pedagogai iš Rėkyvos progimnazijos, Alsėdžių vidurinės, Pakapės pagrindinės, Gegužių progimnazijos, Medelyno Ragainės, „Sandoros“, Salduvės progimnazijų ir lopšelio-darželio „Bangelė“. Mokinių praktinę veiklą organizavo Šiaulių profesinio rengimo centro mokytoja Audronė Grigorjevienė ir Rėkyvos progimnazijos mokytojos Rūta Dambrauskienė, Loreta Kvaukienė, Violeta Nečajeva, Vita Ravkienė, Irena Valatkevičienė, Virginija Tunikaitytė.
Šiaulių miesto mokiniai gilino žinias apie Lietuvos gyvūnus, kūrė kompozicijas iš augalų lapų, dirbo „Kvilingo“ technika, gamino medžio lapus iš molio, žaidė pagal COMENIUS projektą „Tradiciniai vaikų žaidimai 2011–2013 m.“ Mokiniai ir mokytojai diskutavo apie gamtos išsaugojimą, kūrė šūkius gamtosaugine tema, ir dalyviai priėjo prie išvados, jog jais ir reikėtų vadovautis gyvenime. Nutarta sudaryti Šiaulių miesto ir rajono mokytojų darbo grupę, kuri rūpinsis gamtotyrine mokinių veikla formaliojo ir neformaliojo ugdymo sistemoje.
Konferencijos dalyvius sveikino Rėkyvos progimnazijos dainavimo studija „Debesėlis“ (vadovė Nijolė Bacienė) ir ansamblis „Rėkyvėlė“ (vadovė Irena Valatkevičienė).

Parengė Romualda URBONAVIČIŪTĖ

Į viršų