facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

2013-01-14 24

Šiaulių kultūros centro Rėkyvos skyriuje įvyko renginys „Laisvės sparnai“, skirtas Laisvės gynėjų dienai.
Rėkyvos skyriaus archyvo nuotr.

Šiaulių kultūros centro Rėkyvos skyriuje įvyko renginys „Laisvės sparnai“, skirtas Laisvės gynėjų dienai. Idėja organizuoti bendrą Rėkyvos seniūnijos kultūros, švietimo ir ugdymo įstaigų prasmingą ir gražų renginį kilo Rėkyvos skyriaus vedėjai Olgai Osetrovai.
Gausiai susirinkusius Rėkyvos progimnazijos moksleivius ir mokytojus, lopšelio-darželio „Bangelė“ auklėtinius ir auklėtojas, bendruomenės narius pasveikino Rėkyvos seniūnė Vaida Čelkienė, pakviesdama mažuosius kurti gražią Lietuvą. Literatūros ir fotografijų parodą „Kai sušaudė sausio naktį Lietuvėlę šautuvai“ pristatė Šiaulių miesto viešosios bibliotekos Rėkyvos filialo vyr. bibliotekininkė Onutė Valantinienė.
Po to renginio vedėja aktorė Lina Jankauskaitė visus pakvietė į salę, kur iš degančių žvakučių buvo sudėliotas televizijos bokšto siluetas, kažkur iš gilumos buvo girdėti šaudymas, važiuojančių tankų girgždesys, žmonių klyksmai ir triukšmas. Visi pritilę stovėjo aplink stilizuotą bokštą, o po to darniai suskambo E. Masytės daina „Laisvė“, Rėkyvos progimnazijos moksleiviai atliko literatūrinę kompoziciją „Apglėbti pasaulį, priglausti prie širdies“ (mokytoja Liudvika Kelpšienė).
Tą sausio naktį žmonės ėjo Lietuvos ginti dainomis, o teko – krauju. Susirinkusieji buvo pakviesti žuvusiųjų atminimą pagerbti tylos minute.
Rimti ir susikaupę moksleiviai klausėsi sausio nakties dalyvių Algirdo Šapokos, Danguolės Mikalauskienės atsiminimų. Ne vieną širdelę palietė Valerijos Jakubauskienės žodžiai „Jūs, vaikai, gyvenate kitokioje Lietuvoje, kurkite ją gražesnę, mylėkite Tėvynę ir vienas kitą...“
Po to visi buvo pakviesti prie degančio atminimo laužo.

Parengė Romualda URBONAVIČIŪTĖ

Į viršų