2012-12-20 03

Trys Šiaulių miesto gimnazijos – Didždvario, „Romuvos“ ir S. Šalkauskio – įgyvendina projektą „Kuriame respubliką“.
Didždvario gimnazijos archyvo nuotr.

Trys Šiaulių miesto gimnazijos – Didždvario, „Romuvos“ ir S. Šalkauskio – įgyvendina projektą „Kuriame respubliką“, kurio siekis – sutelkti mokyklų bei vietos bendruomenėse slypintį pilietinį potencialą ir nukreipti jį demokratinės respublikos kūrimui. Jo metu mokyklos ir vietos bendruomenės bus mokomos veikti kaip mažosios respublikos – kaip savarankiškos, demokratiškai bendrus reikalus tvarkančios laisvų ir atsakingų žmonių bendrijos.
Didždvario gimnazijoje rinkosi projektą įgyvendinančios mokinių ir mokytojų komandos. Savo idėją pirmieji pristatė didždvariečiai. Jie kalbėjo apie Didždvario parko sutvarkymą, juk parkas – miesto įvaizdžio dalis. Kalbėjusieji svarstė galimybę į pagalbą telkti savanorius. „Romuvos“ gimnazijos komanda kalbėjo apie visai Lietuvai aktualią problemą – emigraciją. Šio projekto metu jie bandytų apklausti šiauliečius, kad išsiaiškintų emigracijos priežastis, ir ieškoti priemonių, kuo jaunimas galėtų prisidėti, kad emigravusieji norėtų grįžti.
S. Šalkauskio gimnazijos komanda prisistatė kaip „Daigelių“ komanda, turinti šūkį „Mes – su jumis, jūs – su mumis“. Savo pirminės idėjos – puoselėti ir skleisti S. Šalkauskio idėjas – jie atsisakė ir pasirinko naują – bendradarbiavimo ne tik mokyklos bendruomenėje, bet ir tarp mokyklų skatinimą. Kalbėjusieji akcentavo, kad bendradarbiavimą skatintų organizuodami netradicines popietes, į kurias kviestų mikrorajono jaunimą.

Parengė Romualda URBONAVIČIŪTĖ

Į viršų