2013-02-05 04

Didždvario gimnazijoje vyko atvira integruota anglų kalbos ir technologijų (mitybos) pamoka.
Didždvario gimnazijos archyvo nuotr.

Didždvario gimnazijoje vyko atvira integruota anglų kalbos ir technologijų (mitybos) pamoka. Stebėti antrokų gimnazistų projektinį darbą „Užsienio šalių virtuvė. Idėjų įgyvendinimas taikant komandinio darbo principus“ susirinko nemažas būrys Šiaulių miesto mokyklų mokytojų.
Projektą įgyvendino keturios gimnazistų grupės, sudarytos pagal mokinių poreikius ir interesus: „Užsienio šalių virtuvės“ (mityba) ir komandinio darbo „Kulinarinės kelionės“ (anglų kalba). Dvi grupės pasirinko italų, viena – meksikiečių virtuvę. Ketvirtoji grupė – „Svečių“ komanda, sudaryta iš mokinių, nepasirinkusių technologijų (mitybos) dalyko.
Mokiniai, dirbdami individualiai ir grupėmis, rinko informaciją apie pasirinktos šalies virtuvės ypatumus; sudarė ir pristatė lietuvių-anglų kalbos kišeninį kulinarinių terminų žodynėlį turistui; gamino pasirinktus patiekalus, juos patiekė, degustavo, aptarė technologinius procesus.
Gimnazistai savo užrašuose fiksavo ir apibendrino degustacijos metu nustatytas pagamintų patiekalų skonines savybes, draugų išsakytas pastabas, iškilusius sunkumus, darbo proceso privalumus ir trūkumus, įvardijo sėkmės ir nesėkmes, jų priežastis. Rezultatus apibendrino ir pristatė anglų kalba.
Didždvario gimnazijos technologijų mokytoja metodininkė Audronė Zibalienė ir anglų k. mokytoja metodininkė Virginija Čelkonienė, kartu surengusios atvirą pamoką, pagrindiniu tokio projekto tikslu įvardijo siekį gerinti šnekamąją anglų kalbą, susiejant kalbos ir praktinių (maisto gaminimo) įgūdžių tobulinimą.

Parengė Romualda URBONAVIČIŪTĖ

Į viršų