2013-01-28 28

„Romuvos“ progimnazijoje vyko šeimos ir progimnazijos apskrito stalo diskusija „Skirtingų mokinių skirtingas mokymasis“.
„Romuvos“ progimnazijos archyvo nuotr.

„Romuvos“ progimnazijoje vyko šeimos ir progimnazijos apskrito stalo diskusija „Skirtingų mokinių skirtingas mokymasis“.
Šio susitikimo dalyviai diskutavo apie skirtingus ir labai įvairius mokinių poreikius, priklausančius nuo daugelio dalykų: amžiaus tarpsnio, interesų, mokymosi pasiekimų lygio, mokymosi stiliaus, gebėjimų, darbo tempo. Tiek tėvai, tiek diskusijoje dalyvavę mokytojai pripažino, kad kuo geriau būtų pritaikytas ugdymo turinys kiekvienam mokiniui pagal jo poreikius, būtina taikyti ugdymo diferencijavimą ir individualizavimą. Buvo kalbama, kaip tai įgyvendinama progimnazijoje: sudarant panašių gebėjimų grupes tam tikram dalykui iš skirtingų klasių mokinių, sudarant tam tikros veiklos grupes klasėje pamokų metu, taikant grupinį mokymąsi, sudarant berniukų ir mergaičių grupes per kūno kultūros pamokas, pasitelkiant mokinius pagelbėti draugams, sudarant modulius. Mokinių tėvams buvo pateikta rekomendacijų, kaip padėti savo vaikams mokytis ir skatinti jų motyvaciją. Tėvų nuomone, ši diskusija jiems buvo įdomi ir naudinga.

Parengė Romualda URBONAVIČIŪTĖ

Į viršų