2012-12-20 20

„Romuvos“ gimnazijoje sužibo žvakių ugnelės, suskambo smuiko garsai, kanklių muzika, giesmės, nuplaukė švelnūs jaunųjų choristų balsai, poezijos posmai – toks čia buvo adventinis vakaras.
„Romuvos“ gimnazijos archyvo nuotr.

Šaltą gruodžio vakarą „Romuvos“ gimnazijos aktų salėje sužibo žvakių ugnelės, suskambo smuiko garsai, kanklių muzika, giesmės, nuplaukė švelnūs jaunųjų choristų balsai, poezijos posmai. Į adventinį vakarą rinkosi gimnazijos bendruomenė, svečiai.
Vakaras prasidėjo žvakės monologu, kuriame susipynė muzikos garsai ir prasmingas pasakojimas apie žvakės gyvenimo prasmę. Atleidimo, Tikėjimo, Džiaugsmo, Mokymo apie teisingumą ir taiką nuotaiką skleidė kiekvienas šio vakaro atlikėjas: „Romuvos“ progimnazijos choras „Dundulis“, Zoknių progimnazijos antrokė smuikininkė Smiltė Šilėnaitė, „Romuvos“ gimnazijos 1-osios klasės mokinės, deklamavusios su lietuvių kalbos mokytoja Rasa Malinauskiene, Gytarių progimnazijos kanklininkė Emilija Tamošiūnaitė, Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčios choras, S. Daukanto gimnazijos mokinės Kotryna ir Martyna Melinytės.
Kairių klebonas kunigas Tomas Janavičius ne tik apdovanojo visus prasmingomis įžvalgomis apie gyvenimą, tikėjimą, Dievo buvimą šalia, o ne kažkur toli, bet ir su choriste Indre Venslovaite sugiedojo neįtikėtinai gražią giesmę.

Parengė Romualda URBONAVIČIŪTĖ

Į viršų