facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Seimas įpareigojo Valstybės kontrolę iki šių metų gruodžio 1 d. atlikti tyrimą dėl metadono naudojimo Lietuvoje 2009-2010 metais, ypač atkreipiant dėmesį į metadono poreikio nustatymą, apskaitą ir kontrolę, įvežimą į Lietuvos Respubliką, išvežimą iš jos, metadono naudojimą areštinėse, gydymo ir ne gydymo tikslais. 

Tai numatyta Seimo priimtame nutarime "Dėl metadono naudojimo teisėtumo".

Jis priimtas atsižvelgiant į Nepriklausomybės Akto signatarų, Seimo narių ir visuomeninių organizacijų šių metų balandžio 21 d. rezoliuciją "Dėl metadono naudojimo teisėtumo".

Atlikti tyrimą, kaip 2009-2010 metais buvo atliekami viešieji pirkimai vaistiniam preparatui metadonui įsigyti ir jį naudoti Lietuvoje, taip pat nuspręsta pavesti Viešųjų pirkimų tarnybai. Teisėsaugos institucijoms Seimas pasiūlė ištirti, ar 2009-2010 metais buvo siekiama nuslėpti disponavimą narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis ne gydymo tikslais.

Vyriausybei nutarta pasiūlyti iki 2011 m. rugsėjo 1 d. sudaryti tarpžinybinę darbo grupę ir pavesti jai išnagrinėti galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius priklausomybės ligų prevenciją, gydymą, šiomis ligomis sergančių asmenų reabilitaciją, socialinę reintegraciją. Vyriausybei siūloma parengti bendros priklausomybės ligų prevencijos, gydymo, reabilitacijos ir reintegracijos paslaugų sistemos sukūrimo koncepciją, ypač daug dėmesio skiriant tarpinstitucinio bendradarbiavimo sistemai, skirtai priklausomybės ligomis sergantiems vaikams ir jaunimui taikomai ankstyvajai intervencijai, jų gydymui, reabilitacijai ir reintegracijai.

Vyriausybei taip pat siūloma iki 2012 m. liepos 1 d. sukurti asmenų, turinčių psichikos ir elgesio sveikatos sutrikimų dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, valstybės informacinę sistemą; užtikrinti pakankamą finansavimą už suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas priklausomybės ligomis sergantiems asmenims, draustiems privalomuoju sveikatos draudimu, iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, o nedraustiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims užtikrinti aiškų finansavimo šaltinį iš valstybės biudžeto lėšų. 

Parlamentarai siūlo svarstyti galimybę įsteigti respublikinį mokslinį metodinį specialistų, teikiančių priklausomybės ligomis sergantiems vaikams ir jaunimui ankstyvosios diagnostikos, gydymo, reabilitacijos ir socialinės reintegracijos paslaugas, rengimo centrą.

Sveikatos apsaugos ministerijai Seimas pasiūlė iki 2011 m. spalio 31 d. nustatyti asmenų, sergančių priklausomybės ligomis (draustų ir nedraustų privalomuoju sveikatos draudimu), gydymo programų efektyvumo vertinimo kriterijus ir patvirtinti programų įkainius.

Už šį nutarimą balsavo 75 Seimo nariai, prieš balsavusių nebuvo, susilaikė 10 parlamentarų.

Eltos inf.
Į viršų