facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Vieno šalies gyventojo sveikatos priežiūrai 2009 metais buvo išleisti vidutiniškai 2076 litai, tai 126 litais, arba 6 procentais, mažiau nei 2008 metais ir 246 litais daugiau nei 2007 metais.

Sudėtingomis ekonominėmis sąlygomis sveikatos priežiūros išlaidų mažėjimas nebuvo toks ryškus kaip kitose ūkio srityse, todėl šių išlaidų lyginamoji dalis su bendruoju vidaus produktu (BVP) padidėjo 1 procentiniu punktu ir sudarė 7,6 procento BVP, teigia Statistikos departamentas.

2009 metais bendrosios sveikatos priežiūros išlaidos sudarė 6,9 mlrd. litų. Didžiausia bendrųjų sveikatos priežiūros išlaidų dalis - 36 proc. - teko ligoninėms. Palyginti su 2008 metais, šios išlaidos sumažėjo 197 mln. litų, arba 7 proc., tačiau buvo 115 mln. litų, arba 5 procentais, didesnės nei 2007 metais. 

Beveik trečdalis bendrųjų išlaidų teko mažmeninės prekybos įmonėms ir kitiems medicinos prekių tiekėjams - vaistinėms, optikos salonams. Nors, palyginti su 2008 metais, šios išlaidos sumažėjo 4 proc., jų dalis bendrųjų sveikatos priežiūros išlaidų struktūroje šiek tiek išaugo. 

Pernai ambulatorinės sveikatos priežiūros įstaigoms teko 1,5 mlrd. litų, arba penktadalis sveikatos priežiūros išlaidų. Tai 7 proc. mažiau nei 2008 metais, tačiau penktadaliu daugiau nei 2007 metais.

Kaip ir kasmet, beveik pusė - 48 proc. - sveikatos priežiūros prekių ir paslaugų išlaidų teko gydymo paslaugoms, beveik trečdalis - 30 proc. - vaistams, optikos, ortopedinėms prekėms, ambulatoriniams ligoniams.

Išlaidos gydymo paslaugoms 2009 m. sumažėjo 190 mln. litų, arba 5 proc., medicinos prekėms - 78 mln. litų, arba 4 proc. Skirtingai nei kitų sveikatos priežiūros paslaugų, ilgalaikės slaugos išlaidos išaugo. 2009 metais jos sudarė 620,5 mln. litų, tai 19 proc. daugiau nei 2008 metais ir 84 procentais daugiau nei 2007 metais. 

Kas vienuoliktas 2009 metais sveikatos priežiūrai skirtas litas atiteko ilgalaikei slaugai.

Eltos inf.
Į viršų