facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Europos Sąjunga griežčiau kovos su vaistų padirbinėjimu. Tam pasitarnaus trečiadienį atnaujinta ES direktyva, kurią didele balsų dauguma patvirtino Europos Parlamentas. Pasak EP Informacijos biuro Lietuvoje, ant ES parduodamų receptinių vaistų turės būti saugos ženklai, leidžiantys nustatyti gamintoją bei tiekėją. Kiekvienas vaistų tiekimo grandinės dalyvis privalės įsitikinti, kad jo gautas vaistas nėra padirbtas. Naujai bus reguliuojama ir prekyba vaistais internetu.

Europos Komisijos duomenimis, padirbtų vaistų ES rinkoje sparčiai daugėja. Tuo tarpu Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, net apie trečdalį besivystančiose šalyse parduodamų vaistų gali būti padirbti. 

EP pranešėja šiuo klausimu Marisa Matias (Europos vieningieji kairieji, Portugalija) teigė, kad "padirbti vaistai yra tylūs žudikai, nes jie yra neveiksmingi arba net turi nuodingų medžiagų, kurios gali pakenkti arba net nužudyti juos vartojančius žmones". Pasak jos, atitinkamų teisės aktų nebuvimas skatina padirbinėjimą ir organizuotą nusikalstamumą. "Tokių nusikaltimų skaičius sparčiai auga - nuo 2005 m. konfiskuotų padirbtų vaistų kiekis išaugo 400 proc. Pagrindinis šios direktyvos siekis - užtikrinti pacientų saugą", - pažymėjo M. Matias.

Pagal naujus reikalavimus, ant ES parduodamų receptinių vaistų turės būti saugos ženklai, leidžiantys nustatyti gamintoją bei tiekėją. Perpakuojant vaistus tokie ženklai turės būti pakeisti naujais. Kiekvienas vaistų tiekimo grandinės dalyvis privalės įsitikinti, kad jo gautas vaistas nėra padirbtas. Kiekviena ES šalis turės numatyti sistemą, leisiančią įspėti apie padirbtų ar nekokybiškų vaistų pavojų, o prireikus - atšaukti juos iš rinkos. Jei tokie vaistai jau pasiekė pacientus, juos atšaukti turės būti galima per 24 valandas.

Ne tik visi ES vaistų gamintojai, importuotojai bei tiekėjai, bet ir prekybos tarpininkai (tie, kurie juos užsako ir parduoda per atstumą) turės būti registruoti, o prireikus jie bus tikrinami atitinkamų valstybės institucijų. Nesilaikantys šios direktyvos reikalavimų bus šalinami iš registro. Į ES importuoti bus galima tik tokius vaistus, kurie pagaminti laikantis tokių pačių kokybės standartų, kokie galioja ES šalyse. Europos vaistų agentūra kartu su ES šalių institucijomis rengs inspekcijas užsienio šalių bendrovėse, tiekiančiose vaistus į ES.

ES direktyva nuo šiol apims ir prekybą vaistais internetu. Tose ES šalyse, kuriose vaistinėms leidžiama prekiauti vaistais internetu, jos turės gauti tam leidimą. Jų tinklalapiuose turės būti matomas visai ES bendras ženklas, rodantis, jog tokia prekyba teisėta. Kiekvienoje ES šalyje taip pat turės būti įkurtas centrinis tinklalapis, kuriame bus pateikti vaistų prekybą internete reglamentuojantys teisės aktai, išaiškinta tokio pirkimo rizika bei vaistų saugos ženklo tikslai, taip pat išvardinti visi šalyje registruoti vaistų prekiautojai internetu. Visų šalių centriniai tinklalapiai turės būti nuorodomis sujungti su Europos vaistų agentūros tinklalapiu.

Valstybės įpareigotos numatyti veiksmingas ir proporcingas sankcijas už vaistų padirbinėjimą bei šios direktyvos reikalavimų nesilaikymą.

Dėl atnaujintos direktyvos jau sutarta su ES Taryba. Šalys, pasak EP Informacijos biuro Lietuvoje pranešimo, turės pradėti taikyti naujuosius jos reikalavimus per dvejus arba trejus metus nuo jų įsigaliojimo, priklausomai nuo skirsnių.

Eltos inf.
Į viršų