facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Šiaulių teritorinė ligonių kasa (TLK) sulaukia gyventojų klausimų, kiek laiko galioja šeimos gydytojo siuntimas gydytojo specialisto konsultacijai. Primename, kad siuntimas galioja ne ilgiau kaip 30 dienų. Siuntimo galiojimo laikas skaičiuojamas nuo jo išrašymo iki paciento užregistravimo gydytojo specialisto priėmimui. Per šį laikotarpį pacientas privalo užsiregistruoti į eilę asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti – tada siuntimas galios iki konsultacijos. Gavus siuntimą, patariama iš karto užsirašyti pas pasirinktą specialistą.

Siuntime nurodomas tikslas,diagnozė
Svarbu, kad gydytojo siuntime būtų nurodytas siuntimo tikslas, priežastys ir jų pagrindimas, atsižvelgiant į paciento esamą sveikatos būklę ir numatomą ligos eigą. Taigi siuntime nurodoma ne tik jo išdavimo data ir galiojimo laikas, bet ir ligos diagnozė, atliktų tyrimų, priskirtų šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto kompetencijai, rezultatai, informacija apie taikytą gydymą ir jo efektyvumą. Be to, nurodoma,  kokios profesinės kvalifikacijos gydytojo specialisto konsultacijai pacientas siunčiamas ir koks siuntimo tikslas. Jeigu dėl konkrečios priežasties su šeimos gydytojo siuntimu kreipiantis į gydytoją specialistą paaiškėja, kad paciento sveikatos būklės tolesniam ištyrimui ir gydymo tęstinumui užtikrinti reikalingos kitos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, gydytojas specialistas išduoda tęstinį siuntimą.

Po specialisto apžiūros, paskirtų tyrimų, procedūrų, taip pat jam paskyrus vaistus, specialisto atsakymas turi būti pateiktas siuntimą davusiam gydytojui, kuris rūpinsis tolesniu gydymu. Atsakyme turi būti nurodyti atliktų tyrimų ir procedūrų rezultatai.

Brangieji tyrimai kompensuojami tik paskyrus specialistui
Siuntimą atlikti brangiuosius tyrimus ir procedūras, kurių išlaidos bus kompensuojamos Privalomojo sveikatos draudimo biudžeto (PSDF) biudžeto lėšomis, gali išduoti tik gydytojas specialistas, pagal kompetenciją teikiantis ligonių kasų apmokamas specializuotas ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

„Jeigu brangiesiems tyrimams siunčia šeimos gydytojas, tokiu atveju pacientas gali gauti tik mokamą paslaugą“, – paaiškina Šiaulių teritorinės ligonių kasos Kontrolės skyriaus vedėja Dalia Ozolienė.

Atkreipiame dėmesį, jog  siuntimą išdavusiam gydytojui nurodžius, kad jam turi būti pateikta radiologinio tyrimo vaizdo kopija, tyrimą atlikęs gydytojas specialistas ją nemokamai pateikia siuntusiam gydytojui kartu su radiologinio tyrimo aprašymu.

Specialistą galima rinktis
Siunčiantis gydytojas turi informuoti, kokiose įstaigose teikiama pacientui reikalinga konsultacija ir priminti, kad pacientas pats gali pasirinkti specialistą ir gydymo įstaigą. Už gydytojo specialisto konsultaciją mokėti nereikia, jei su siuntimu pacientas kreipiasi į mediką, dirbantį gydymo įstaigoje, sudariusioje sutartį su ligonių kasa dėl šių paslaugų apmokėjimo. Informaciją apie įstaigas, sudariusias minėtas sutartis, galite rasti TLK interneto svetainėje ir  pasirinkti gydymo įstaigą, kur konsultacija bus suteikta greičiausiai. TLK interneto svetainėje pacientai taip pat gali sužinoti, kurioje gydymo įstaigoje eilės pas gydytojus specialistus yra trumpesnės, nes TLK vykdo eilių  stebėseną. Šią informaciją galima sužinoti ir  internete www.sergu.lt  ar paskambinus į  gydymo įstaigas.

Be siuntimo
Siuntimas neprivalomas, kai pacientas atvyksta pas gydytoją specialistą dėl būtinosios pagalbos, kai pacientas lankosi dėl tos pačios priežasties pas tą patį specialistą arba jam skirtas ilgalaikis stebėjimas. Be siuntimo galima kreiptis ir dėl gydytojo dermatovenerologo konsultacijos.

Parengta pagal Šiaulių TLK

Į viršų