facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Dėl Šiaulių universiteto ateities perspektyvų vėl tartasi Vilniuje. Šiaulių savivaldybės meras, Šiaulių universiteto vadovai ir šiauliečių rinktas parlamentaras į ministeriją vyko norėdami priminti, koks Šiaulių universitetas yra reikalingas ir svarbus švietimo ir kultūros židinys ne tik vienam Lietuvos didmiesčių, regionui, bet ir visai šaliai. Kartu aptarti dviejų aukštųjų mokyklų jungimo, pedagogų rengimo, finansavimo ir kiti svarbiausi klausimai.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje Šiaulių miesto meras Artūras Visockas ir Lietuvos Respublikos Seimo Šiaulių krašto bičiulių grupės pirmininkas Stasys Tumėnas susitiko su švietimo, mokslo ir sporto viceministru Valdemaru Razumu ir išrinktuoju Vilniaus universiteto (VU) rektoriumi Rimvydu Petrausku. Susitikime taip pat dalyvavo Šiaulių universiteto (ŠU) laikinasis rektorius Darius Šiaučiūnas ir ŠU tarybos pirmininkas Laisvūnas Bartkevičius.

Vilniaus ir Šiaulių universitetų jungimosi procesai kiek užtruko, tad priimami susitarimai turi būti visiems priimtini ir aiškūs. Taip pat labai svarbu buvo tiesiogiai išgirsti naujai išrinktojo VU rektoriaus poziciją. Pirmieji Rimvydo Petrausko pasisakymai žiniasklaidoje nuteikė tikrai optimistiškai ir leido tikėtis dar glaudesnio VU ir ŠU bendradarbiavimo.

2019 m. spalio 31 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje Vilniaus ir Šiaulių universitetų rektoriai pasirašė Ketinimų protokolą dėl ŠU prijungimo prie VU principų. Tai padaryta vykdant Seimo nutarimą dėl ŠU prijungimo prie VU terminų ir sąlygų ir Vyriausybės patvirtintų valstybinių universitetų tinklo optimizavimo plano įgyvendinimo priemonių.

Ketinimų protokole numatyti keli darbų etapai, kuriuos turėjo ar turi atlikti VU ir ŠU. Dabar abu universitetai turi parengti VU Šiaulių akademijos 2020–2024 metų raidos planą, kuris bus įgyvendinamas pasibaigus reorganizavimo procedūroms. Iki 2020 m. kovo 1 d. šalys turi sudaryti jungtinės veiklos sutartį, kurioje bus aptartos VU Šiaulių akademijos finansinės veiklos tvarumo užtikrinimo priemonės, tarp jų ir papildomo finansavimo poreikis nuo 2020 metų.

Finansavimo klausimai labai svarbūs Šiaulių universitetui. Valstybė finansavimą universitetams skiria tik pagal  valstybės  finansuojamų studentų skaičių, krepšelius. Taigi, svarbu, kad Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2020 metų priėmimui skirtų studijų krepšelių ugdymo, socialinių, humanitarinių mokslų srityse.

Susitikimo metu prieita prie sutarimo, kad, laikantis Lietuvos Respublikos Seimo priimto universitetų optimizavimo plano, Šiauliai liks tarp svarbiausių Lietuvoje pedagogų rengimo centrų ir pagrindine specialiosios pedagogikos pedagogų kalve. Numatyta, kad bus stiprinamos gilias tradicijas turinčios specialiosios pedagogikos, taip pat – ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogikos studijos, ypatingo dėmesio sulauks ir labai regionui reikalinga nauja informacinių technologijų studijų programa.

„Šis susitikimas ministerijoje patvirtino, kad visai Lietuvai taip reikalingi ikimokyklinio, pradinio ir specialiojo ugdymo sričių pedagogai bus rengiami stipriausioje bazėje, būtent Šiauliuose. Tai nebeatšaukiamas procesas, kuris realizuosis artimiausiu metu. Čia ne tik giliausios pedagogų rengimo tradicijos, bet ir reikalingų mokslininkų pajėgos, mokymo bazės. Džiaugiuosi, kad Vilniaus universiteto vairą perėmė vienas žinomiausių šalies mokslininkų, ką tik pelnęs Lietuvos mokslo premiją už Lietuvai reikšmingus pasiekimus. Manau, kad Rimvydas Petrauskas atėjo turėdamas tikslą ne tik išlaikyti, bet ir kryptingai stiprinti abiejų universitetų mokslinius pajėgumus. Šiaulių miestas ir toliau palaikys universitetų susijungimą, kuris Šiauliuose užtikrins visai kitą, aukštesnį vadybos ir studijų kokybės lygį. Vilniaus universitetui ir jo tarybai dėkoju už valstybinį požiūrį priimant labai reikalingus ir svarbius Lietuvos švietimo sistemai sprendimus“, – po susitikimo kalbėjo Šiaulių miesto meras Artūras Visockas.

Į viršų