facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

2019m. lapkričio – 2020m. sausio mėnesiais Šiaulių miesto gyventojai buvo kviečiami dalyvauti masinėje sociologinėje apklausoje, kuria siekiama plėsti demokratinę savivaldą, skatinti gyventojų įtrauktį į vietos reikalų tvarkymą bei efektyvinti Šiaulių miesto savivaldybės ir Šiaulių miesto administracijos veiklą, remiantis gautomis apklausos išvadomis.

Šiauliečių buvo prašoma įvardyti problemas, į kurių sprendimą Šiaulių miesto valdžia turėtų susitelkti šios kadencijos metu bei pateikti savo įžvalgas ir pasiūlymus dėl neišnaudotų miesto galimybių. Apklausos dalyviai taip pat nurodė, kokie vietos valdžios atstovų darbai jiems kelią nepasitenkinimą ir kokią valdžios veiklą jie vertina palankiai bei palaiko.

Sociologinėje apklausoje dalyvavo 3002 šiauliečiai iš visų miesto mikrorajonų, atstovaujantys pagrindines amžiaus grupes: jaunimą, jaunus ir subrendusius suaugusiuosius bei senjorus.

Apklausą vykdžiusi mokslininkų komanda pažymėjo, jog gyventojų nuomonės matavimas vyko tuo metu, kai vietos valdžios ir jos sprendimų vieša kritika bei neigiamų pasisakymų srautas vietos žiniasklaidos priemonėse buvo ypatingai intensyvus. Tyrėjai, žinodami aktualų Šiaulių miesto vietinį politinį diskursą (vadinamąją „medžių iškirtimo“ istoriją, trumpalaikės nakvynės namų įkūrimą Kauno g. ir pan.), buvo nusiteikę diagnozuoti didelį „konfliktiškumą“ bei socialinę įtampą. Visgi, sociologinė apklausos rezultatai rodo, kad susipriešinimo, nepasitikėjimo ar socialinės politinės įtampos tarp vietos valdžios ir gyventojų, kaip giluminio ir sistemingo reiškinio, Šiaulių mieste nėra. 3 tūkst. užpildytų apklausos formų imtyje tebuvo vos keli necenzūriniai pasisakymai, sudarantys šimtąsias bendrų atsakymų procento dalis. Likusi dalis – konstruktyvūs ir išsamūs (gautų anketų užpildymo laipsnis gana aukštas – 86%) gyventojų pastebėjimai, pasiūlymai ir pageidavimai.

Pirmosios sociologinės apklausos ekspertinės išvados iliustruoja, jog Šiaulių universiteto klausimas yra ypatingai reikšmingas visiems miesto gyventojams – apklausoje dalyvavę miestiečiai vieningai pabrėžia šios įstaigos svarbą miestui ir jo ateičiai, bei ragina valdžios atstovus „pakovoti“ dėl universiteto. Šiauliečiai taip pat siūlo kurti Šiaulių, kaip miesto, kuriame patogiai ir harmoningai gyvena ne tik jaunimas ir jaunos šeimos, bet ir visų kartų atstovai, tapatybę. Akivaizdūs ir skirtingų amžiaus grupių poreikiai: aktyvesni senjorai nori, kad savivaldybė suteiktų jiems patalpas, o jaunimo atstovai pabrėžia aktyvesnio naktinio miesto gyvenimo reikiamybę bei pageidauja technologinių inovacijų mieste.

Daugiau sociologinės apklausos ekspertinių išvadų rasite pirmojoje apklausos ataskaitoje. (aktyvi nuoroda)

Prof. habil. dr. Gedimino Merkio vadovaujama mokslininkų komanda tęsia gautų duomenų analizę ir atlieka išsamią atsakymų specifikaciją pagal mikrorajonus ir sociodemografines charakteristikas. Galutinės sociologinės ataskaitos pristatymas vyks kovo 12d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje.

Nuoširdžiai dėkojame apklausoje dalyvavusiems Šiaulių miesto gyventojams – miesto gerovę kuriame kartu!

Į viršų