facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Šiaulių miesto meras Artūras Visockas raštu kreipėsi į Susisiekimo ministeriją. Savivaldybės vadovas prašo kitų metų kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezerve numatyti prisidėjimą prie mieste vykdomų svarbių projektų. Dalinį finansavimą, kooperuojant lėšas su Savivaldybės numatytais pinigais, prašoma skirti Pakruojo ir Bačiūnų gatvių rekonstrukcijos darbams. Atnaujinta Bačiūnų gatvė toliau tarnautų nuo miesto centro nutolusio miesto rajono gyventojams, o taip pat, kaip miesto aplinkkelio dalis. Pakruojo gatvėje artimiausioje ateityje turėtų kurtis naujas kariuomenės vienetas – pėstininkų batalionas.

Atskirais etapais rekonstruojamai Bačiūnų gatvei prašoma skirti 2 mln. eurų. Bendra rangos darbų vertė – per 8 mln. eurų, rekonstruojamas gatvės ilgis – 6,6 km. Pakruojo gatvės rekonstrukcijos darbams prašoma numatyti 350 tūkst. eurų, bendra rangos darbų vertė  – 2,6 mln. eurų.

Apie valstybės prisidėjimo prie miestui svarbių projektų poreikį Šiaulių miesto meras Artūras Visockas informavo Šiaulių krašto bičiulių parlamentinės grupės pirmininką Stasį Tumėną. Šiaulietis Seimo narys pažadėjo aptarti šią aktualią problemą su kitais parlamentinės grupės nariais ir palaikyti miesto iniciatyvą.

Pridedamas rašto ministerijai tekstas:

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai                                    
                                                                                                           
DĖL 2020 METŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠŲ REZERVO VALSTYBĖS REIKMĖMS, SUSIJUSIOMS SU KELIAIS, FINANSUOTI PASKYRIMO PAKRUOJO ir BAČIŪNŲ GATVIŲ REKONSTRUKCIJAI ŠIAULIUOSE

Šiaulių miesto savivaldybė, vadovaudamasi 2019 m. lapkričio 20 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1162  ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 447 ,,Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo tvarkos aprašo 8  ir 13 punktais bei įvertinusi Šiaulių mieste vykdomus svarbius projektus, kurie įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo planą ir prioritetinių darbų sąrašą, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl 2020 metų kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti paskirstymo“ projektą (toliau – Nutarimo projektas) ir prašo skirti dalinį finansavimą Pakruojo ir Bačiūnų gatvių, kurios turi ypatingą reikšmę nacionaliniams tikslams ir kurios po rekonstrukcijos turės teigiamą poveikį saugiam eismui ir teiks naudą visuomenei, rekonstrukcijos darbams vykdyti.  

Nutarimo projekto tikslas – sudaryti sąlygas Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano ir prioritetinių darbų sąrašo įgyvendinimui, atliekant Pakruojo ir Bačiūnų gatvių rekonstrukcijos darbus. Priėmus Lietuvos Respublikos nutarimą bus vykdomas Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano ir prioritetinių darbų sąrašo įgyvendinimas bei bus sukurtos prielaidas teigiamam poveikiui saugiam eismui ir  naudos kūrimui visuomenei Šiaulių mieste.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekte Bačiūnų gatvės rekonstrukcijos darbams vykdyti numatoma skirti 2000,00 tūkst. eurų. Bendra rangos darbų vertė 8100,00 tūkst. eurų. Bendras rekonstruojamas gatvės ilgis 6,6 km. Projektas įgyvendinamas etapais nuo 2018 m.

Bačiūnų gatvė jungia Rėkyvos seniūniją, kurioje gyvena beveik 5 tūkst. gyventojų, su Šiaulių miesto centrine dalimi ir Transporto organizavimo Šiaulių mieste specialiajame plane yra įvardinta, kaip sudedamoji vidinio aplinkkelio dalis. Bačiūnų gatvės rekonstrukcijos projektas tiesiogiai prisideda prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo ir atitinka jos 95.1 punktą, kuriame nurodoma, kad miestų aplinkkeliai yra kaip galimybė užtikrinti greitą ir efektyvų susisiekimą Lietuvoje ir per Lietuvą, kartu darant minimalų poveikį aplinkai.  

Projektas taip pat tiesiogiai prisideda prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano 4.4.2. darbo  ,,Darnios susisiekimo infrastruktūros plėtojimas“.

2018 m. spalio 4 d. sprendimu Nr. T- 336 ,,Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pritarė, kad Bačiūnų gatvės rekonstrukcijai papildomai būtų skirta 3,5 mln. eurų iš Savivaldybės biudžeto lėšų. Skiriama suma sudaro 50 proc. visų reikiamų investicijų.

2018 m. Šiaulių miesto savivaldybės Rėkyvos seniūnijos gyventojai Šiaulių miesto savivaldybės tarybai įteikė prašymą dėl Bačiūnų gatvės rekonstrukcijos, kurį pasirašė 1300 asmenų.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekte Pakruojo gatvės rekonstrukcijos darbams vykdyti numatoma skirti 350,00 tūkst. eurų. Bendra rangos darbų vertė 2589,98 tūkst. eurų.

Projektas tiesiogiai prisideda prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano krašto apsaugos sistemos 2018-2020 m. prioritetinių darbų ir veiksmų V prioriteto „Saugi valstybė “ 5.1. krypties „Gynybos sistemos stiprinimas ir plėtra“ 5.1.3. darbo „LK plėtrai ir priimančiosios šalies paramos poreikiams reikalingos infrastruktūros sukūrimas“ 5 veiksmo „Nuolatinės infrastruktūros Motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ naujiems kariniams vienetams parengimas pritraukiant privataus sektoriaus lėšas“

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija 2018 m. rugpjūčio 23 d. raštu Nr. 12-01-1183 „Dėl planuojamos karinės infrastruktūros Šiaulių mieste vystymo” kreipėsi į Šiaulių miesto savivaldybę nurodydama, kad ,,2018 m. rugpjūčio 16 d. KAM gynybos resursų taryba priėmė sprendimą, jog pagal VPSP projektą planuojamai vystyti infrastruktūrai tinkama teritorija Šiauliuose yra Pakruojo g. 49 (bendras teritorijos plotas – apie 12,5 hektaro“ ir paprašė ,,skubos tvarka organizuoti Šiaulių miesto tarybos posėdį, kuriame būtų priimti sprendimai dėl KAS žemės sklypų poreikio suformavimo ir galimos Šiaulių miesto savivaldybės pagalbos minėtiems tikslams įgyvendinti“.

2018 m. spalio 4 d. Šiaulių miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. T-335 ,,Dėl karinės teritorijos plėtros Šiaulių mieste“ nusprendė:

Pritarti, kad Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija plėtotų karinę teritoriją Šiaulių mieste;

Pritarti, kad pastatas adresu: Pakruojo g. 41, Šiauliai, būtų perduotas krašto apsaugos institucijai.

Pažymime, kad šiuo metu šiame pastate veiklą vykdo Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro nakvynės namai, o Šiaulių miesto savivaldybė numato savo lėšomis įrengti ir pritaikyti naujas patalpas šios įstaigos veiklai. . Šis įsipareigojimas ir nakvynės namų įrengimas kitoje vietoje 2020-2021 metais iš Šiaulių miesto savivaldybės pareikalaus maždaug 1 mln. eurų investicijų.

2018 m. gruodžio 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1309 ,,Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo“  3 p. buvo nutarta įgyvendinti viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektą „Karinio dalinio vystymas Šiaulių regione“ (toliau – Šiaulių partnerystės projektas), kurio tikslas – padidinti Lietuvos kariuomenės gynybinius pajėgumus Lietuvos Respublikos suverenitetui, teritorijos neliečiamybei ir vientisumui saugoti ir ginti.

Šiaulių partnerystės projektas vykdomas šalia Pakruojo gatvės, kurią būtina rekonstruoti, siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei juose iškeltus tikslus.

Nutarimo projektas atitinka Septynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. XIII-82 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“.

Nutarimo projektas neperkelia ir neįgyvendina Europos Sąjungos teisės aktų nuostatų.

Nutarimo projektas nėra notifikuotinas Europos Komisijai pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 617 „Dėl Informacijos apie techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisyklių patvirtinimo“ reikalavimus.

Nutarimo projektas atitinka Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo reikalavimus. Nutarimo projekte naujų terminų, vertintinų Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymo nustatyta tvarka, nėra.

Nutarimo projektą parengė Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Projektų valdymo skyriaus vedėja Ieva Džiaugienė, tel. 8 41 383 420, el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ).

PRIDEDAMA:
2018 m. rugpjūčio 23 d. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos raštas Nr. 12-01-1183 su priedais, 4 lapai;

2018 m. spalio 4 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-335 ,,Dėl karinės teritorijos plėtros Šiaulių mieste“, 1 lapas;

2018 m. spalio 4 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-335 ,,Dėl karinės teritorijos plėtros Šiaulių mieste“ priedas ,,Planuojamos karinės teritorijos plėtros Šiaulių mieste schema“, 1 lapas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektas, 1 lapas.


Savivaldybės meras                                                                           Artūras Visockas

Į viršų