Šiaulių miesto meras Artūras Visockas kreipėsi į naujienų agentūrą „Elta“ dėl galimai klaidingo informacijos interpretavimo ruošiant straipsnį apie Seime vykusią spaudos konferenciją. Meras patvirtino, kad dėl universitetinių studijų Šiauliuose ateities jo nuomonė ir toliau išlieka aiški ir nedviprasmiška – Šiaulių ir Vilniaus universitetų susijungimas yra geriausias scenarijus.

Lapkričio 5 dieną Lietuvos Respublikos Seime vyko Seimo Pirmininko pirmosios pavaduotojos Rimos Baškienės ir Šiaulių mero Artūro Visocko spaudos konferencija „Aukštojo mokslo problematika Šiaurės Lietuvoje“, kurioje dalyvavo ir Seimo Šiaulių krašto bičiulių grupės pirmininkas Stasys Tumėnas, Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas Eugenijus Jovaiša, švietimo, mokslo ir sporto viceministras Valdemaras Razumas, ŠU laikinasis rektorius Darius Šiaučiūnas, socialinių mokslų daktarė Dovilė Ruplienė. Konferencijoje buvo aptartos svarbiausio Šiaurės Lietuvos regiono mokslo židinio – Šiaulių universiteto – ateities perspektyvos.

Naujienų agentūros „Elta“ parengtoje informacijoje neteisingai interpretuojamas Šiaulių mero pasisakymas, esą Artūras Visockas spaudos konferencijoje teigė, kad Šiaulių universiteto likimas nėra aiškus, o įvykus reorganizacijai, Šiaulių universitetas iš viso gali būti sunaikintas.

„Noriu pažymėti, jog Šiaulių universitetas yra vienintelis universitetas Šiaurės Lietuvoje ir turi išskirtinę svarbą bei strateginę reikšmę visam regionui. Šiaulių universiteto prijungimas prie Vilniaus universiteto yra nurodomas kaip viena iš priežasčių, dėl kurios Šiaulių mieste galėtų atsirasti daugiau technologijų specialistų, kurių šiuo metu nėra paruošiama pakankamai, atsižvelgiant į miesto pramonės poreikius. Sėkmingas Šiaulių universiteto prijungimas prie Vilniaus universiteto leis siekti kokybiškesnių studijų, sutelkti intelektinio abiejų universitetų kapitalo potencialą bei pasiekti abiem universitetams naudingų rezultatų, todėl minėtosios konferencijos metu aš išreiškiau palaikymą tokiam Šiaulių universiteto reorganizacijos būdui“, – savo rašte naujienų agentūrai teigė Artūras Visockas, kviesdamas parengti kitą, tikslesnį šios regiono aktualijos pristatymą.

Šiaulių miesto mero Artūro Visocko raštas naujienų agentūrai „Elta“

Į viršų