facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Artėjant auditorių dienai, Savivaldybę pasiekė valstybės aukščiausios audito institucijos įvertinimas: Valstybės kontrolė Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos audito kokybę įvertino aukščiausiu – I lygiu.

Šiaulių miesto meras Artūras Visockas padėkojo Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai vadovaujančiai Ingai Šimkūnaitei už profesionalų darbą prisidedant prie Savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų veiklos ir valdymo skaidrumo, tinkamo viešųjų finansų valdymo ir apskaitos užtikrinimo.

„Svarbus savivaldos uždavinys – savo veikloje užtikrinti skaidrumą ir efektyvumą, kalbu tiek apie pavaldžias įstaigas, tiek apie pačią Savivaldybę. Šiuos procesus reikia atidžiai kontroliuoti, operatyviai taisyti pastebėtas klaidas. Gera žinoti, kad mūsų auditoriai tai daro profesionaliai ir yra puikiai įvertinti“, – sakė Artūras Visockas.

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos, atlikdamos išorės finansinius ir veiklos auditus savivaldybėse, vadovaujasi tarptautiniais aukščiausiųjų audito institucijų standartais, Valstybinio audito reikalavimais ir Valstybės kontrolės parengtomis metodikomis, o Valstybės kontrolė kasmet atlieka atrinktų tarnybų atliktų auditų išorinę peržiūrą. Išorinės peržiūros tikslas – įvertinti savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos sukurtą audito kokybės kontrolės sistemą ir atliktų auditų kokybę.

Vadovaujantis Valstybės kontrolieriaus patvirtintu Savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų 2018 metais atliktų auditų išorinės peržiūros planu, buvo atlikta Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atlikto audito išorinė peržiūra (2017–2018 metų).

Peržiūra apėmė Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos sukurtos audito kokybės užtikrinimo politikos ir procedūrų vertinimą bei Savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio finansinio (teisėtumo) audito kokybės įvertinimą.

Valstybės kontrolė tarnybos sukurtą audito kokybės kontrolės sistemą įvertino kaip iš esmės veiksmingą, užtikrinančią tinkamą auditų atlikimą ir audito kokybę įvertino aukščiausiu lygiu.

SAVIVALDYBĖS INFORMACIJA

Į viršų