Kelmės rajonas. Į Žalpių kraštotyros muziejų žalpiškius ir miestelio svečius paminėti muzikos instrumentų meistro, gabaus mechaniko, tarp kurio darbų – elektroninis laikrodis ir sklandytuvas, Jono Garalevičiaus 145-ųjų gimimo metinių pakvietė miestelio biblioteka kartu su Žalpių bendruomene bei dideliu būriu Pakražančio kultūros centro saviveiklininkų. Surengta popietė „Tavęs, lietuvi, praeity ieškojau“.

Popietėje dalyvavo giminystės ryšių su J. Garalevičiumi siejami Michalina ir Bronislavas Klimašauskai kartu su dukters šeima, kurie mielai pasidalijo atmintyje išlikusiais prisiminimais, girdėtais pasakojimais bei didelis būrys besidominčių šio krašto praeitimi apylinkių gyventojų ir svečių. Gražių žodžių ir J. Garalevičiaus asmenybei, ir Žalpių krašto žmonėms bei jų puoselėjamoms tradicijoms negailėjo Kelmės rajono valdžios atstovai. Žemaitės viešosios bibliotekos direktorė Rita Grišienė pasidžiaugė, kad tokiu prasmingu renginiu Žalpiuose buvo atidaryti Bibliotekų ir bendruomenių metai.

Žalpių miestelio ir jo apylinkių žmonės mena ne vieną iš čia kilusią ar gyvenusią, kitokį pėdsaką palikusią ir visai Lietuvai svarbią asmenybę, saugo jų atminimą ir puoselėja pagerbimo tradicijas.

Į viršų