facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Gegužės 3 d. Lietuvoje prasideda 2010 metų visuotinis žemės ūkio surašymas - valstybės mastu vykdomas visų ūkių, gaminančių žemės ūkio produktus, statistinis tyrimas, per kurį tikimasi gauti išsamius statistikos duomenis apie padėtį šalies žemės ūkio sektoriuje.

Surašymą gegužės 3-rugsėjo 30 dienomis Vyriausybės nutarimu atliks Statistikos departamentas.

Pagal Europos Sąjungos (ES) reikalavimus, visose ES šalyse žemės ūkio surašymai atliekami kas 10 metų. 2010 metais jis bus atliekamas visose ES šalyse. 2010 metų surašymas - trečiasis žemės ūkio surašymas nepriklausomoje Lietuvoje ir pirmasis - Lietuvai tapus ES nare. Pirmą kartą šalyje jis atliktas 1930 metais, pastarąjį - 2003-iaisiais.

Rengiantis surašymui buvo sudaryta 2010 metų visuotinio žemės ūkio surašymo komisija, kurios pirmininku išrinktas žemės ūkio viceministras Mindaugas Kuklierius.

Pasak M. Kuklieriaus, žemės ūkio surašymą galima vadinti savotiška fotografija, kadangi jo metu bus gaunami tikslūs statistikos duomenys, padėsiantys analizuoti Lietuvos žemės ūkio raidą, įvertinti pokyčius žemės ūkyje Lietuvai įstojus į ES, ES skiriamos paramos efektyvumą ir jos poreikį, numatyti plėtros galimybes.

Per žemės ūkio surašymą bus apklausti visi ūkininkų ir šeimos ūkiai bei visos žemės ūkio bendrovės ir įmonės, gaminančios žemės ūkio produktus, auginančios žemės ūkio augalus ar laikančios ūkinius gyvūnus.

Planuojama apklausti apie 270 tūkst. ūkininkų ir šeimos ūkių, turinčių 1 ir daugiau hektarų naudojamų žemės ūkio naudmenų, apie 170 tūkst. smulkių ūkių, turinčių mažiau kaip 1 hektarą naudojamų žemės ūkio naudmenų, ir apie 650 žemės ūkio bendrovių bei įmonių.

Per surašymą bus prašoma pateikti duomenis apie ūkių naudojamus žemės plotus, žemės pasiskirstymą pagal naudmenas, sodų ir uogynų rūšis bei plotus, žemės ūkio augalų pasėlių rūšis bei plotus, laikomų ūkinių gyvūnų rūšis ir skaičių, naudojamos žemės ūkio technikos skaičių, ūkinių pastatų plotą.

Bus prašoma pateikti duomenis apie ūkyje dirbančius šeimos narius, jų amžių, profesinį pasirengimą, vidutinį per dieną ūkyje dirbtų valandų skaičių, dirbamą kitą mokamą darbą. Reikės taip pat pateikti nuolatinių samdomųjų darbuotojų skaičių, jų dirbtą laiką, dirbamą kitą mokamą darbą, laikinų samdomųjų darbuotojų dirbtų dienų skaičių, žemės ūkio gamybos metodus bei kitą ne žemės ūkio veiklą.

Rengiantis surašymui pagalbą teikė visos savivaldybės ir seniūnijos. Buvo sudaryta galimybė pasirinkti patogų ūkininkams ir mažiausiai lėšų reikalaujantį modernų surašymo organizavimo būdą.

Kiekvienoje seniūnijoje, kurioje ūkininkai kasmet deklaruoja savo žemės ūkio naudmenų plotus, nuo gegužės 3 d. iki birželio 30 d. dirbs surašymo darbuotojas, kuris apklaus deklaracijas teikiančius ūkininkus ir paprašys pateikti papildomus surašymui reikalingus duomenis.

Šiuo laikotarpiu taip pat kiekvienas galės pasinaudoti naujove - užpildyti ir pateikti surašymo klausimyno formą internetu per Statistikos departamento statistinių ataskaitų surinkimo sistemą.

Ir tik tuos ūkius, kurie gegužės 3-birželio 30 dienomis nebus surašyti seniūnijose ir nepateiks statistinių duomenų internetu, lankys surašinėtojai - tam savivaldybėse bus įkurta 1200 etatų.

Kaip informavo Statistikos departamento atstovai, stengiamasi užtikrinti kuo didesnį saugumą, tad žmonės, kurie lankysis namuose ir atliks surašymą, bus pažįstami seniūnijoje, rekomenduoti, atrinkti savivaldybės, tad ir pasitikėjimas jais bus didesnis. Surašinėtojai, kurie lankys ir apklaus ūkininkus jų namuose, taip pat turės pažymėjimą su nuotrauka.

Per surašymą surinktų statistikos duomenų saugumą garantuoja įstatymai, todėl surinkti duomenys bus panaudojami tik statistiniams tikslams. Individualūs duomenys nebus perduoti jokiai kitai valstybės ar savivaldybės institucijai. Gyventojai gali būti ramūs, kad su mokesčiais, socialiniu draudimu ar kitomis administracinėmis priemonėmis surašymas neturi ir neturės nieko bendra.

Nuo gegužės 3 d. darbo dienomis (8-17 val.) bus galima skambinti ir gauti atsakymus į iškilusius klausimus dėl žemės ūkio surašymo nemokamu telefonu 8 800 01239.
ELTA 
Į viršų