facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Agnė JOMANTAITĖ
Praėjusią  savaitę Šiaulių rajono socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, vaikų teisių apsaugos tarnybų darbuotojai rinkosi interaktyvų seminarą, keliantį rajone ir šalyje aktualią vaikų socialinės atskirties problemą. Seminaro tikslas - apžvelgti su socialine veikla susiduriančių specialistų aktyvesnio bendradarbiavimo galimybes bei įvardyti socialiniame darbe tykančius pavojus.

Nemokamą, visą dieną trukusį seminarą Šiaulių miesto Verslo inkubatoriuje su socialine veikla susiduriantiems įvairių institucijų darbuotojams surengė Lietuvos Krikščioniškas Fondas (LKF), kuris Šiaulių rajone jau beveik metus įgyvendina Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų subsidijų schemos „Nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimas Lietuvoje“ programą. Šios programos tikslas - sumažinti Šiaulių rajone gyvenančių socialinės rizikos grupės vaikų socialinę atskirtį ir numatyti atskirties sumažinimo gaires, remiantis gerąja Estijos ir Vokietijos  Nevyriausybinių organizacijų patirtimi.

Poreikis susiburti

Anot seminaro organizatorių, sukviesti su socialine veikla susiduriančius žmones į seminarą buvo keletas dingsčių: noras nuoširdžiai pasikalbėti ir pasidalyti per daugelį metų sukaupta gerąja patirtimi apie socialinį darbą bei įvardyti socialiniame darbe kylančias grėsmes. „Dirbantys su socialinės rizikos šeimomis Nevyriausybinių organizacijų ir valstybinių institucijų socialiniai darbuotojai turi sukaupę didžiulį tiek geros, tiek nelengvos ar pamokančios patirties bagažą, tačiau ne visuomet suranda galimybių savo žiniomis ir patirtimi pasidalyti“, - sako seminaro idėjos autorius Lietuvos Krikščioniško fondo Vaikų dienos centro vadovas Valdas Vaitkevičius. Pasak jo, dirbant socialinį darbą NVO dažnai remiamasi individualia patirtimi, kartojamos kitų daromos klaidos, neišnaudojami socialinių darbuotojų aktyvesnio bendradarbiavimo pranašumai, tad akivaizdu, kad bendri seminarai, dažnesni socialinėje srityje dirbančių asmenų susibūrimai, yra tiesiog būtini.

Idėjos, kaip išvengti grėsmių ir suvienyti jėgas

Siekiant išsamiai apžvelgti su socialine veikla susiduriančių specialistų  aktyvesnio bendradarbiavimo galimybes bei įvardyti socialiniame darbe tykančius pavojus, pasirinkti ir profesionalūs seminaro lektoriai.

Seminare socialinių  mokslų daktaras, docentas, Šiaulių universiteto socialinių  tyrimų mokslinio cento direktorius Artūras Blinstrubas ragino seminaro dalyvius atidžiau pažvelgti į save ir savo problemas. Trumpai apžvelgęs socialinio darbo specifiką, įvardijo didžiausias grėsmes, kylančias socialiniame darbe. „Socialiniai darbuotojai kasdieniame savo darbe susiduria su didžiule įtakos jų emocinei pusiausvyrai ir dvasinei bei fizinei būklei turinčia psichologine našta, tad jiems kyla reali grėsmė vieną dieną tapti savo globotinių didėjančių reikalavimų ir neadekvačių lūkesčių auka“, - sakė A. Blinstrubas. Pasak pranešėjo, šią grėsmę galima paversti galimybe, svarbu laiku ją identifikuoti ir tinkamai įvertinti. A. Blinstrubas seminaro dalyviams pateikė vertingų praktinių patarimų, kaip atpažinti ir geriau suprasti socialiniame darbe kylančias konfliktines situacijas, kaip susidoroti su kylančiais konfliktais, efektyviai spręsti santykių problemas.

Seminaro dalyviai ir patys turėjo galimybę išsakyti opiausias problemas, su kuriomis jiems teko susidurti, bendrų diskusijų metu buvo ieškoma problemų sprendimo būdų.

Dar viena seminaro lektorė - habilituota socialinių mokslų daktarė, Vilniaus Pedagoginio universiteto socialinės komunikacijos instituto profesorė Vilija Targamadzė gilinosi į socialinę veiklą vykdančių organizacijų, įstaigų efektyvų bendradarbiavimą ir siūlė jas sujungti  į vieną lokalinį, regioninį, nacionalinį ar tarptautinį N tinklą. Pasak prof. V. Targamadzės, toks tinklas išspręstų daugelį opių – finansavimo, žmoniškųjų išteklių, darbuotojų kompetencijos ir kt. - problemų, su kuriomis dabar susiduria socialinę veiklą plėtojančias organizacijos. Neabejotinai pagerėtų ir teikiamų socialinių paslaugų kokybė.

„Socialiniams darbuotojams suvienijus jėgas ir sukūrus vieningą socialines paslaugas teikiančių organizacijų tinklą, tarp socialinių darbuotojų būtų sukurti tvirtesni profesiniai ryšiai, tokios organizacijos nariai galėtų išreikšti didesnę politinę, socialinę, ekonominę valią bei įteisinti naujas socialines struktūras“, - sakė V. Targamadzė. Anot profesorės, didžiausias tokio organizacijų tinklo privalumas – galimybė jos nariams efektyviau dalytis gerąja patirtimi, operatyviau spręsti iškilusias problemas, nuveikti didesnių ir prasmingesnių darbų.

Patirtis – naudinga

Pasak Lietuvos Krikščioniško fondo vadovo Valdo Vaitkevičiaus, seminaras –  tai tik nedidelis LKF indėlis prisidedant prie socialinės atskirties problemų sprendimo Šiaulių apskrityje. „Tai dar vienas žingsnis į priekį, viliamės, kad tokių susitikimų bus ir daugiau“, - sako V. Vaitkevičius. Pasak V. Vaitkevičiaus, seminaras socialiniams darbuotojams vos pristačius jo temą, iškart sulaukė didžiulio susidomėjimo. Seminare dalyvavo 38 dalyviai iš Šiaulių, Žagarės, Mažeikių, Akmenės miestų, Šiaulių rajono. Tiesa, patekti į jį buvo norinčių ir kur kas daugiau.

„Džiaugiuosi turėjusi galimybę sudalyvauti šiame seminare. Tiek profesine, tiek emocine prasme jis man buvo labai naudingas – praplėčiau akiratį, daugiau sužinojau, kaip tą patį darbą atlieka kiti, pagaliau turėjau galimybę pažvelgti į save iš šalies“, - po seminaro įspūdžiais dalijosi Šiaulių rajono savivaldybės Administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Aldona Rusteikienė. Pasak jos, profesinių seminarų socialiniams darbuotojams to - išties trūksta. O šis seminaras buvo ir šis tas daugiau – tai žvilgsnis į save. Pašnekovė vylėsi, kad tokių seminarų Šiaulių mieste ir rajone bus dar ne vienas.

838-1 
Į viršų