facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Atsiranda vilties, kad bus sutramdyti kiaulininkystės kompleksų apetitai ir Šiaulių krašte. Einantis generalinio prokuroro pareigas Raimondas Petrauskas, gindamas viešąjį interesą, Kauno apygardos administraciniam teismui pateikė prašymą panaikinti Marijampolės regiono aplinkos departamento (Marijampolės RAAD) direktoriaus bendrovei "Saerimner" 2005-ųjų vasarą išduotą ir 2008 m. pavasarį koreguotą Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą.

Kovo mėnesį su prašymu panaikinti šiuos leidimus ir išsiaiškinti bendrovės vykdomos ūkinės veiklos teisėtumą į Generalinę prokuratūrą kreipėsi Marijampolės apskrities viršininko administracija, dalis Seimo narių, Santakos, Jungėnų, Kalvarijos ir kitų bendruomenių atstovai. 

Generalinės prokuratūros duomenimis, 2005 metų rugpjūčio 28 dieną Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentas bendrovei "Saerimner" leido Kalvarijos savivaldybėje, Jusevičių kaime, veikiančiame kiaulių komplekse auginti daugiau kaip 100 tūkst. kiaulių per metus, t.y. 8,5 karto daugiau kiaulių nei numatyta projektiniame pajėgume. Pagal projektą šioje fermoje galima auginti tik 12 tūkst. kiaulių per metus. 

Pasak Generalinės prokuratūros Civilinių bylų skyriaus prokurorės Silvos Mickutės, nustatyta, kad Marijampolės RAAD išdavė skundžiamą leidimą galimai remdamasi melagingais bendrovės pateiktais duomenimis apie atstumus nuo įmonės iki gyvenamųjų namų, mokyklų, ligoninių, gretimų įmonių. "Teismui nustačius, kad paraiška pateikta remiantis melaginga informacija ir neatitinka Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo nustatytų reikalavimų, leidimas turėtų būti pripažintas neteisėtu", - sakė S. Mickutė.

Prokurorės teigimu, bendrovei nenustatyta sanitarinė apsaugos zona, kaip to reikalauja įstatymas, bei neatlikta poveikio aplinkai vertinimo atranka. 

Marijampolės visuomenės centras atliko keletą oro taršos matavimų aplinkiniuose namuose. Tyrimai parodė, jog amoniako koncentracija matavimų metu viršijo normą iki 2 kartų. Nuo 2006 metų iki praėjusių metų vasaros Marijampolės pareigūnai bendrovės atsakingus darbuotojus administracinėmis nuobaudomis baudė 21 kartą. 

Kaip ELTA jau skelbė, danų kiaulininkystės kompleksų statybų Pakruojo rajone likimas priklausys nuo Teisingumo Teismo. Gegužės 13 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) sustabdė nagrinėjamą administracinę bylą ir kreipiasi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą (ETT) prašydamas priimti prejudicinį sprendimą dėl būtinybės atlikti strateginį pasekmių aplinkai vertinimą rengiant detaliuosius planus danų kiaulininkystės kompleksų statyboms.

Pareiškėjai - Pakruojo rajono gyventojai ir visuomeninė organizacija "Lietuvos žaliųjų judėjimas" - kreipėsi į teismą prašydami panaikinti detaliuosius planus ir kitus teisės aktus, kurių pagrindu vėliau būtų vykdoma kiaulininkystės kompleksų statyba Pakruojo rajone.
ELTA 
Į viršų