facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Šiaulietis kraštotyrininkas dizaineris Vilius Puronas pateikė, rodos, seną, bet intriguojančią informaciją, kad prieš 30 metų – 1985 metais gegužės 7-ąją – Tarybų Sąjungos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo įsaku „už didvyriškumą, parodytą šiauliečių Didžiojo Tėvynės karo metais, ir už pasiekimus ūkinėje ir kultūrinėje statyboje“ Šiaulių miestas buvo apdovanotas Tėvynės karo pirmojo laipsnio ordinu.
Šios informacijos intriga yra tokia, kad tik neseniai paaiškėjo, kodėl Šiauliai buvo subombarduoti ir kodėl šiauliečiams teko tą didvyriškumą karo metais parodyti.

(Ištrauka iš 2004 metų gegužės 7 dienos Sovietų Sąjungos aviacijos maršalo lakūno Ivano Pstigo (Ива́н Ива́нович Псты́го; 1918 – 2009) interviu „Vykdydami įsakymą, mes niekuomet nesustojome prieš nieką“ portalui „Online vremia nоvostei“. Šaltinis: interneto portalas: http://www.vremya.ru/print/97838.html Su maršalu kalbėjosi Valentin Dudin, Nikolaj Poroskov)
– Ar teko vykdyti kokius nors ypatingus Stalino įsakymus?
– 1944 metais mūsiškiai užėmė lietuvišką Šiaulių miestą. Rado ten vagoną su spiritu ir visi prisigėrė iki sąmonės netekimo. Vokiečiai juos visus surišo. Net nemušė. Tik paėmė į nelaisvę. Ir stovi sau rytinėje miesto dalyje. Stalinas apie tai sužinojo ir iškvietė fronto vadą Bagramianą: „Jei per tris valandas neatsiimsi Šiaulių atgal, Tėvynė tau to neatleis.“ Bagramianas po to pasakojo: „Aš žinau, ką reiškia „Tėvynė tau neatleis.“ Tai buvo vienintelis per visą Antrąjį pasaulinį karą atvejis, kai trys oro armijos veikė kartu. Lakūnai sugrąžino mums Šiaulius dukart greičiau, nei įsakė Stalinas. Bombardavo penkiais ešalonais: šturmo lėktuvai, bombonešiai, įskaitant sunkiuosius. Mano pavaduotojas Vasilijus Kirijevskis parsivežė savo lėktuvo sparne mūsų pačių skeveldrinę bombą – iš viršutinio ešalono. Bombos saugikliui buvo likę tik du apsukimus atsisukti – ir būtų buvęs sprogimas.“

Paruošė ir vertė Aurimas NAUSĖDA

Į viršų