facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Siūloma nustatyti, kad savivaldybės taryba, kiekvienais metais tvirtindama savivaldybės biudžetą, numatytų lėšas gyvenimo kokybei gyvenamosiose vietovėse gerinti: teritorijoms prižiūrėti ir tvarkyti (keliams, gatvėms, šaligatviams, bendrojo naudojimo teritorijoms, kitiems infrastruktūros objektams), gyventojų užimtumo programoms įgyvendinti, kaimo (miesto, miestelio) sportiniam ir kultūriniam gyvenimui plėtoti. 

Tokį Vietos savivaldos įstatymo papildymo projektą Seimo posėdžių sekretoriate įregistravo Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Edmundas Pupinis. 

Pagal projektą, lėšos, 2011 metais ne mažiau kaip 1 procentas, 2012 metais ne mažiau kaip 1,5 procento, nuo 2013 metų ne mažiau kaip 2 procentai, iš savivaldybės biudžeto seniūnijoms paskirstomos atsižvelgiant į seniūnijos gyventojų skaičių ir seniūnijos teritorijos plotą. E. Pupinis siūlo įteisinti, kad sprendimą dėl lėšų panaudojimo gyvenimo kokybei gyvenamosiose vietovėse gerinti priima seniūnijos seniūnaičių sueiga, lėšų seniūnijos teritorijoje panaudojimo tvarką ir kriterijus nustato seniūnijos seniūnaičių sueiga. 

Priėmus įstatymą, jo nuomone, būtų užtikrinta efektyvesnė seniūnijų veikla ir didesnis jų finansinis savarankiškumas. Tikimasi, kad tai turės teigiamos įtakos vietos savivaldos plėtrai, gyventojų gyvenimo kokybės gerinimui, seniūnijos galės geriau įgyvendinti joms nustatytas funkcijas. 

Šiuo metu Vietos savivaldos įstatyme nustatyta, kad tvirtindama savivaldybės biudžetą savivaldybės taryba tvirtina seniūnijų veiklos programas ir skiria joms įgyvendinti reikalingas lėšas. 

"Tačiau šiuo metu ne visos savivaldybės tinkamai įgyvendina šią Vietos savivaldos įstatymo nuostatą. Kai kurioms seniūnijoms lėšų programoms įgyvendinti skiriama nepakankamai arba iš viso neskiriama jokių lėšų", - sako E. Pupinis.
ELTA 
Į viršų