facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Pareiškėjai, deklaravę žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus tiesioginėms išmokoms gauti, savo valdų duomenis privalo atnaujinti iki 2010 m. gruodžio 31 d. Iki šios datos neatnaujinus duomenų, tiesioginės ir kitos su plotu susijusios išmokos nebus mokamos.

Pasak Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) pranešimo, tuo pačiu pareiškėjams siūloma nelaukti iki termino pabaigos - kuo anksčiau duomenys bus atnaujinti, tuo greičiau pareiškėją pasieks išmokos.

Valdos duomenis galima atnaujinti nuvykus į seniūniją pagal valdos centro adresą. Apie atnaujinimą atskirai pranešti raštu nereikia - tokia informacija yra iš karto matoma registre.

Jei valda buvo išregistruota, pareiškėjas NMA iki išmokų mokėjimo pabaigos - iki 2011 m. balandžio 30 d. - turi pateikti įrodymus, kad paraiškos pateikimo metais vykdė ūkinę veiklą.

Ji įrodoma pagal turimus gyvulių ženklinimo, žemės ūkio produkcijos realizavimo, seniūnijos išduotą pažymą bei kitus dokumentus, patvirtinančius minėtos veiklos faktą. Šių įrodymų nepateikus, parama pareiškėjui neskiriama.
 
Eltos inf. 
Į viršų