facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Vasaros mėnesiais medikai kviečia tėvelius vesti vaikus pasitikrinti sveikatą, kad rugsėjį neišsirikiuotų skubančiųjų eilės prie gydytojų kabinetų.

Profilaktiškai tikrintis sveikatą ir apsilankyti pas savo šeimos gydytoją bei gydytoją odontologą būtina visiems vaikams iki 18 metų kasmet. Vaiko sveikatos pažymėjimas galioja vienerius metus nuo jo išrašymo dienos. Svarbu nepamiršti, kad vaiką iki 16 metų turi lydėti vienas iš tėvų arba globėjų, kitaip gydytojas negalės atlikti patikrinimo, nes nebus raštiško tėvų arba globėjų sutikimo.

Prašome tėvelių atsakingai pažvelgti į vaikų profilaktinį sveikatos patikrinimą. Tai būdas greičiau užkirsti kelią įvairiems sutrikimams, pastebėti ydingą laikyseną, dantų kariesą, antsvorį, mažakraujystę, regos sutrikimus ir kt. Atvykus profilaktiškai pasitikrinti, gydytojas odontologas patikrina vaiko dantų ir žandikaulių būklę ir, esant reikalui, skiria gydymą. Tuo tarpu šeimos gydytojas įvertina vaiko ūgį, svorį, kraujo spaudimą, regą, klausą, kraujotakos, kvėpavimo, stuburo ir kitų organų bei jų sistemų funkcinę būklę. Radus pakitimų, pacientas yra siunčiamas pas atitinkamos srities specialistą konsultacijai arba tyrimams.

Duomenys  tvarkomi elektroniniu būdu
Vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. V-529 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. V-657 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, nuo 2018 m. birželio 1 d. duomenys, susiję su vaiko sveikatos pažymėjimu (forma Nr. 027-1/a), visose asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkomi elektroniniu būdu. Elektroniniu būdu užpildytas ir pasirašytas vaiko sveikatos pažymėjimas patenka į Elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą (toliau – ESPBI IS), iš kurios yra perduodamas į Higienos instituto Vaikų sveikatos stebėsenos informacinę sistemą (toliau – VSS IS).

Šiuo metu su VSS IS kaupiami ir naudojami tik bendrojo ir profesinio ugdymo įstaigas lankančių vaikų sveikatos pažymėjimų duomenys. Todėl jau šį rugsėjį tėvams nebereikės vargintis nešti popierinių vaiko sveikatos pažymėjimų iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų į mokyklą – vaiko sveikatos pažymėjimai gydymo įstaigose išduodami elektroniniu būdu.

Vaikų, lankančių ikimokyklinio ugdymo įstaigas, sveikatos pažymėjimo duomenis VSS IS numatoma kaupti tik nuo 2019–2020 m., įgyvendinus VSS IS plėtros projektą ikimokyklinėse ugdymo įstaigose.

Dėl šios priežasties, tėveliai turi patys pristatyti pažymas  ikimokyklinio ugdymo įstaigose dirbantiems visuomenės sveikatos specialistams, prieš tai prisijungę prie www.esveikata.lt portalo bei atsispausdinę vaiko sveikatos pažymėjimą arba perduoti visuomenės sveikatos specialistui sugeneruotą vaiko sveikatos pažymėjimo kodą ir vaiko gimimo datą. Kodas sugeneruojamas tėveliams prisijungus prie internetinio portalo www.esveikata.lt.

Jeigu iškiltų klausimų dėl vaiko sveikatos pažymėjimo peržiūros kodų sugeneravimo, tėveliai galės kreiptis į savo ugdymo įstaigoje dirbantį Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistą, vykdantį sveikatos priežiūrą mokykloje, kuris padės sugeneruoti vaiko sveikatos pažymėjimo kodą.

Elektroniniu būdu tvarkant vaiko sveikatos duomenis užtikrinamas jų konfidencialumas, o ugdymo įstaigos gauna tikslias rekomendacijas dėl vaiko galimybių dalyvauti ugdymo veikloje bei nurodymus, kokių pirmosios pagalbos priemonių reikėtų imtis, jei vaikui prireiktų skubios pagalbos mokykloje (pavyzdžiui, dėl alergijos ar lėtinių ligų).

Papildomai informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 20:2018 ,,Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos  saugos  reikalavimai“, patvirtinta  Lietuvos  Respublikos  sveikatos apsaugos ministro 2018 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-696, nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.  netenka galios reikalavimas į vaikų neformaliojo švietimo įstaigas pristatyti Vaiko sveikatos pažymėjimo kopijas (išskyrus organizuojančias kūno kultūros ir sporto pratybas). Švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, sutartyse turės numatyti, kad pažyma būtina tik, jei gydytojas nuspręs, kad užsiėmimas pakenks vaiko sveikatai.

Profilaktinis vaikų sveikatos patikrinimas yra apmokamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, todėl tėvams mokėti nereikia.

Parengta pagal VLK

Į viršų