Tarp papildomų klausimų Tarybai vakar buvo teikiamas siūlymas Kalėdų miestelyje, kurį Savivaldybė planuoja statyti P. Višinskio aikštėje, prekiaujančius asmenis atleisti nuo prekybos viešose vietose mokesčio.

Mindaugas LAURINAITIS
Politikai galbūt būtų balsavę teigiamai, jeigu nebūtų prieš balsavimą paviešintos teisininkų išvados, kurių dauguma Tarybos narių nežinojo.
Savivaldybės Finansų skyriaus specialistai teigė, kad į miesto biudžetą taip nebūtų surenkamos lėšos, o prekybininkai pasiimtų visą pelną. Teisės skyriaus specialistai nepritarė tokiam siūlymui, nes teisiškai tai prieštarautų jau anksčiau pačios Tarybos priimtam sprendimui, kuris numato konkrečias išimtis ir atskiru sprendimu atleisti nuo minėto mokesčio negalima. Kitaip tariant, priėmus sprendimą, jis galios, bet prieštaraus teisės aktams.
Po tokių pastabų politikai nepritarė siūlymui prekybininkus Kalėdų miestelyje atleisti nuo mokesčių. „Kalėdų miestelio galbūt neturėsim“, - po balsavimo replikavo posėdžio pirmininkas meras Justinas Sartauskas. Pasak Savivaldybės atstovų, ketinimas visiškai atleisti nuo mokesčių minėtame miestelyje turėjo būti kaip reveransas ir paskatinimas.

Ignoruoja Vyriausybės atstovą
Vakar vykusiame Šiaulių miesto tarybos posėdyje kaip stebėtojas dalyvavo ir Vyriausybės atstovas Šiaulių apskrityje Jonas Novogreckis, kuris posėdžio metu ne kartą politikams išsakė pastabų dėl reglamento ir kitų pažeidimų. Kai kuriems politikams tokios pastabos, matomai, nepatiko, nes pusbalsiu siūlė Vyriausybės atstovui nebesikišti ir tylėti.
Miesto valdžia jau seniau buvo parodžiusi, kad ignoruoja aukštesnę instituciją – Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje tarnybą. Kaip jau rašėme, visai neseniai tarnyba miesto merui buvo nusiuntusi reikalavimą vykdyti LR viešojo administravimo įstatymą ir teikti informaciją, kurios buvo raštiškai prašoma dar anksčiau.

Pašalpas gaunantys gyventojai turės atidirbti
Taryba be klausimų ir pastabų priėmė sprendimą, kuris reikalaus socialines pašalpas gaunančius ir niekur nedirbančius bei nesimokančius šiauliečius per mėnesį paskirtu laiku atidirbti 40 valandų visuomenei naudingo darbo. Sprendimas numato galimybę pašalpos gavėjams tvarkyti viešąsias erdves, parkus, taip pat teikti pagalbą biudžetinėms ir nepelno siekiančioms organizacijoms.

Į viršų