Lietuvos Caritas programos „Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms“ prevencijos savanorių komanda keliauja po Lietuvos miestus ir atokius kaimus pasakodama apie prekybą žmonėmis, jos formas, pavojus bei apsisaugojimo būdus. Savanorių ir prevencijos koordinatorė Dovilė Martinonė sako, jog kartais išnaudojami žmonės net nesupranta, kad jie yra  prekybos žmonėmis aukos. Taip yra todėl, jog žmonės įsivaizduoja tik vieną prekybos žmonėmis būdą, kai pagrobiamas žmogus ir prievarta išvežamas dirbti į užsienį, kur neretai dar yra išnaudojamas ir kitais tikslais. Tačiau nusikalstama veika egzistuoja ir mūsų šalyje, net ir mūsų Šiauliuose, kur piktadariai, specialistų, nagrinėjančių šiuos nelaimingus atvejus, teigimu, pasirinkdami silpnesnės valios žmones, išnaudoja  juos nusikalstamoms veikoms vykdyti.

Teikiama pagalba nukentėjusiems
Programos  savanorių komanda jau 16 metų gelbsti moteris, vaikus ir vyrus iš prekeivių žmonėmis, sutenerių pinklių visoje Lietuvoje. Kasmet padeda pakeisti gyvenimą, vėl tapti visateisiais bendruomenės nariais apie pusantro šimto aukų, išnaudotų tiek mūsų krašte, tiek įvairiose pasaulio šalyse.

„Su liūdesiu turime pripažinti, jog tokia pagalba neužkerta iš esmės kelio mūsų tautiečių išnaudojimui, nusikaltėliai griebiasi vis naujų, išradingų būdų, kaip vykdyti savo kriminalinius „verslus“. Supratome, jog žūtbūt reikia šviečiamųjų, nukreiptų į prevenciją, pastangų, kurios įspėtų ir informuotų pažeidžiamus asmenis ir jų artimuosius. Kai kurie žmonės net nesupranta, kad yra išnaudojami, nes nežino, jog yra ir daugiau prekybos žmonėmis formų, kada žmonės visai netikėtai tampa aukomis. Todėl ir po Lietuvą keliauja  akcijos „Ekspozicija ant ratų“, kuri telpa į nedidelį treilerį ir gali nukeliauti tiek į didmiesčių aikštes ir gatves, tiek į atokias seniūnijas ir kaimus. Problemų yra ir Šiauliuose. Šiuo metu yra nagrinėjamos 40 žmonių, nukentėjusių nuo prekybos žmonėmis, atvejų, bylos“, – sako D. Martinonė.

Per pusantrų metų „Ekspozicija ant ratų“ apkeliavo daugybę Lietuvos vietų. Pasak D. Martinonės, ši ekspozicija savo turiniu kiek sukrečia gyventojus, tačiau jos poveikis yra milžiniškas – jauni žmonės teigia supratę, jog reikia kritiškai domėtis darbo pasiūlymais, tariamų draugų paslaugomis, saugoti save ir savo artimuosius.

Naujos prekybos žmonėmis formos
Pasak D, Martinonės, egzistuoja naujos prekybos žmonėmis formos: išnaudojimas nusikalstamoms veikoms bei fiktyvios santuokos. Šiaulių regione ši problema taip pat yra opi.

„Kiekvienas miestas turi išskirtinių prekybos žmonėmis atvejų. Dažnai organizuojantys nusikalstamas veikas įtraukia paauglius, o dažniausiai – nepilnamečius vaikinus iš socialinės rizikos šeimų, globos namų. Tačiau yra visokių išimčių, todėl nukentėti gali ir jaunuoliai iš normalių šeimų. Nagrinėjami atvejai rodo, jog dažnai jauni žmonės įtraukiami į vagystes iš parduotuvių, narkotikų gabenimą ar verčiami dalyvauti kitose nusikalstamose veiklose, kurias organizuoja didelės grupuotės. Atrodo, kad pavieniai žmonės daro nusikaltimus, nors neretai už jų stovi didžiulės organizuotos grupuotės. Todėl reikia suprasti, jog gali būti ir taip, kad jauni žmonės ne savo valia daro nusikaltimus ir jie yra patys prekybos žmonėmis aukos, nes juos yra užverbavę kiti asmenys“, – aiškina D. Martinonė.

Ypač silpnesni žmonės, ieškodami laimės, norėdami uždirbti pinigų ir pajusti geresnio gyvenimo skonį, įsivelia į melo pinkles. Pasak D. Martinonės, kaip bebūtų gaila, tik kartais yra išaiškinama, kad jaunuoliai yra prekybos žmonėmis aukos. Tada teismo toks žmogus yra pripažįstamas nukentėjusiuoju. Kitais atvejais atsakomybė tenka patiems nukentėjusiems arba nepilnamečių tėvams.

 D. Martinonės darbo praktikoje buvo išskirtinis įvykis, kai į užsienį buvo išvežtas trylikametis paauglys dirbti. Jis  jauniausias Lietuvoje nukentėjęs nuo prekybos žmonėmis.

„Vaikai išvažiuoja be tėvų, be dokumentų. Susidraugauja su verbuotojais ir nieko nebijodami išvyksta į užsienį, kur pradeda vogti. Verbuotojai vaikus primoko, kad jie net ir policijos pareigūnams sakytų, jog viską buvo patys sugalvoję“, – pasakoja D. Martinonė.

Todėl specialistai visiems ir pasakoja šias istorijas, siekdami laiku nelaimei užbėgti už akių.

Problemos – ir Šiauliuose
Pasak Lietuvos Caritas Šiaulių skyriaus socialinės darbuotojos Aistės Paliušytės, norint apsisaugoti nuo prekybos žmonėmis ir visų galimų išnaudojimų formų, svarbiausia nebūti per daug patikliems ir naiviems.

„Reikėtų neiti į tokias vietas, kur žmonės teikia neaiškius pasiūlymus, žada didelį darbo užmokestį. Geriausia su tokiais žmonėmis net nesivelti į kalbas, nes nuo pirmųjų žodžių jau prasideda verbavimas. Šiuo metu Šiauliuose tenka teikti pagalbą dažniausiai nuo nelegalaus darbo užsienyje nukentėjusiems žmonėms. Tai yra asmenys, kurie buvo išvykę į užsienį arba Lietuvoje buvo išnaudojami organizuojant vagystes. Kaip vėliau paaiškėjo, šie žmonės gyveno klaikiomis sąlygomis, kaip vergovėje ir kai kada dirbo tik už maistą. Toks darbas dabar yra vadinamas vergove. Šiauliuose daug tokių atvejų, o kiek dar nežinome jų“, – nuogąstauja  A. Paliušytė.

Pasak specialistų, kartais pagalbos ieško patys nukentėję žmonės, tačiau dažniau Lietuvos Caritas Šiaulių skyriaus socialinės darbuotojos sulaukia informacijos iš policijos pareigūnų. Įtarę prekybos žmonėmis atvejį, jie praneša specialistams, kad nukentėjusiems būtų kuo greičiau suteikta pagalba.

Pažeistos sielos ir sunki reabilitacija
Iš policijos pareigūnų sulaukę informacijos apie prekybos žmonėmis atvejį, toliau situaciją aiškinasi Lietuvos Caritas Šiaulių skyriaus socialinės darbuotojos, prasideda teisminiai procesai. Kadangi žmogus yra psichologiškai sužalotas dėl prekybos žmonėmis, prireikia daug laiko ir pastangų jam vėl sugrįžti į normalų gyvenimą.

„Nukentėjusiems reikia pagalbos, kad jie galėtų vėl normaliai visuomenėje funkcionuoti. Padedame jiems atlikti elementarius darbus: nuvykti į darbo biržą ar užsiregistruoti pas gydytojus. Padedame atsižvelgdami, kokios pagalbos tuo metu labiausiai žmogui reikia. Taip pat teikiame ir materialinę pagalbą“, – pasakoja A. Paliušytė.

Neretai Lietuvos Caritas socialinėms darbuotojoms tenka vykti į namus  pas žmones, žinant jų problemą ir tikintis kuo greičiau jiems padėti, nors jie pagalbos atsisako. Tačiau matydami pažeisto žmogaus sutrikusią būseną, specialistai ypač stengiasi.

„Jau po kelių susitikimų žmonės atsiveria, išsipasakoja savo problemas. Tik vėliau mes skatiname juos kreiptis į policiją, kad viskas vyktų teisėtai. 2015 metais Šiauliuose buvo apie 30 bylų, kuriose aiškinamasi dėl žmonių, nukentėjusių nuo prekybos žmonėmis. Tačiau tie procesai užsitęsia, todėl dirbame ir su anksčiau nukentėjusiais žmonėmis, kuriems vis dar reikalinga mūsų kaip specialistų pagalba.  

Sužaloti ir socialiai pažeisti žmonės sunkiai motyvuojami, nes galvoja, kad niekas jiems nebegali padėti. Tokio žmogaus reabilitacija trunka nuo pusės iki dvejų ar daugiau metų. Kiekvienas atvejis skirtingas, todėl vieno recepto, kaip apsisaugoti nuo prekybos žmonėmis atvejų, nėra. Tad patarčiau visiems daugiau dirbti ir labiau stengtis, nesiekiant lengvo darbo užmokesčio užsienyje“, – sako socialinė darbuotoja A. Paliušytė.

2016 09 01 07

Programos savanorių ir prevencijos koordinatorė D. Martinonė sako, jog kai kurie žmonės nesupranta, kad yra išnaudojami, nes nežino apie kitas prekybos žmonėmis formas, todėl ir patys tampa aukomis.
Artūro STAPONKAUS nuotr.

2016 09 01 08

Pasak Lietuvos Caritas Šiaulių skyriaus socialinės darbuotojos A. Paliušytės, nuo prekybos žmonėmis ir visų galimų išnaudojimų formų šiuo metu dažniausiai nukenčia jauni vyrai, kurie neretai užsienyje ieško laimės siekdami užsidirbti.
Artūro STAPONKAUS nuotr.

 

Į viršų