2013-08-29 15

Dvidešimtą rugsėjį pasitinkanti Lieporių pradinė mokykla ir mokytojai ruošiasi mažiesiems atverti žinių ir sėkmės duris.
Lieporių pradinės mokyklos archyvo nuotr.

Ligita NORVILIENĖ
Netruks į mokyklas subėgti daugybė Rugsėjo skambučio sukviestų mokinių ir mokinukų, norinčių suprasti, atrasti, pažinti ir užaugti. Dvidešimtą rugsėjį pasitinkanti Lieporių pradinė mokykla ir mokytojai ruošiasi mažiesiems atverti žinių ir sėkmės duris. O kaip peržengus mokyklos slenkstį palypėti ir sėkmės laipteliais?

Mokykloje – išgyventi sėkmę
Sėkmė šypsosi tiems, kurie mokyklai teikia ypatingą vietą savo gyvenime. Kiek svarbi bus mokykla vaikui, kiek patraukli jos erdvė veikti ir augti, lems tai, kiek mokykla, nenutoldama nuo pagrindinio savo tikslo, sugebės išgyventi tikrovę. Tikrovę tokią, kokią stebi ir atsineša septynerių metų vaikas. Ji bus labai skirtinga ir unikali. Mokyklos ir mokytojų tikslas įsiklausyti į šią patirtį ir priimti ją įžvalgiai. Švelniai, jautriai ir atsargiai atliepti į vaiko turimą patirtį geba tik talentingi pedagogai. Buvusi Lieporių pradinės mokyklos mokinė Kotryna Tirbušinaitė dabar drąsiai sako: „Pradinių klasių mokytoja kiekviename mokinyje surasdavo jo talentą.“ Tuomet mokiniai išgyvendavo tai, kas svarbiausia – sėkmės, pasisekimo jausmą. Šie teigiami jausmai skatino mokinukus aktyviai veikti, noriai domėtis ir džiaugtis mokymosi procesu.
Kada mokinukas išgyvena sėkmės jausmą? Drąsiai ir pasitikinčiai vaikas jausis tuomet, kai iš mokytojo girdės palaikymo, pripažinimo bei objektyvaus įvertinimo žodžius, kai mokytojas išsakys savo nuomonę apie vaikų iniciatyvas (jas reikia pastebėti), kai suteiks galimybę prisiimti atsakomybę ir įsipareigojimą.

Laisvės ir pasirinkimo problemos
Priartėjome prie aktualios vaiko laisvės ir pasirinkimo problemos. Reikėtų pabrėžti, kad šioje srityje sėkmė šypsosi tiems mokytojams, kurie nebijo mokiniams suteikti laisvės veikti, nes žino, jog tai galimybė ir mokytis, ir semtis patirties, ir tobulėti. Viskas taip paprastai sudėtinga! Susitikęs su tokiu mokytoju mokinys turi galimybę ugdyti visus savo gebėjimus, atsiskleisti įvairiose veiklos srityse, įgyti pasitikėjimą, siekti rezultatų, augti.
Laisvė veikti atsiranda tuomet, kai mokytoją ir mokinį sieja betarpiško bendravimo atmosfera. Tarpusavio ryšys, supratimas ir įsiklausymas įmanomas tik mokytojui ir mokiniui veikiant kartu, ir greičiausiai tai įvyks ne sėdint mokykliniame suole, o ieškant sprendimo gyvenimiškai situacijai įveikti. Kartais nereikia pamiršti kreiptis pagalbos į vaikus, jie noriai padės, siūlys, veiks. Kartu dirbant tokioje aplinkoje atsiranda daugiau tikėjimo ir pasitikėjimo vienas kitu, mokytojas turi galimybę į mokinį pažvelgti kitomis akimis, ir dar kartą patvirtinti sau gerai žinomą tiesą: visi ką nors gali.

Svarbu – atsakomybės jausmas
Lieporių pradinės mokyklos mokytoja Jūratė Markūnienė, mokykloje dirbanti nuo mokyklos įkūrimo sako: „Sunkiausia surasti tinkamą raktą į kiekvieno vaiko širdį“. Pritaikius raktelį randi neįtikėtiną lobį – galimybę betarpiškai bendrauti, dirbti ir siekti rezultato. Mokytoja džiaugiasi buvusio mokinuko Severino Kvedaro sėkme. Berniukas keturis metus noriai atstovavo Lieporių pradinės mokyklos saugaus eismo komandai „Šviesoforo“ varžybose, kuri keletą metų iš eilės Šiaulių mieste laimėjo aukštas vietas.
Norint siekti rezultato, eiti link jo, žingsnis po žingsnio, reikalingas ne tik pasitikėjimas vienas kitu, bet ir atsakomybė prieš žmogų, kuriuo pasitiki, prieš mokytoją – draugą. Atsakomybė skatina dirbti ir veikti. Severino mama netrunka pastebėti, kad „atsakomybės jausmą ugdyti padeda ne tik mama ir tėtis, bet ir mokykla“. Akivaizdu, kad rezultatai bus pasiekti tik dirbant kryptingai, sistemingai, su dideliu noru, užsidegimu ir šeimos palaikymu. Mokytoja Laima Varanavičienė džiaugiasi subūrusi didelę, vieningą ir puikių rezultatų įvairiose sportinėse varžybose pasiekusią Lieporių pradinės mokyklos sportininkų komandą. Ji sako: „Puikiais rezultatais bet kurioje ugdymo srityje galima džiaugtis, kai šeima skatina, palaiko ir padeda mokinukui siekti norimo tikslo“.

Pripažinti klaidas
Mokytoja Aušra Kulnienė teigia: „Sėkmės nebus be emocinio vaiko saugumo“. Mokantis kaupiama įvairi patirtis, daug bandoma, mėginama ir klystama. Svarbu išdrįsti pripažinti savo klaidas, pastebėti jas, rasti kitą, teisingą kelią veikti toliau. Drąsiau eiti tikslo link tuomet, kai ir mokytojas nebijo pripažinti savų klaidų ir, užuot nusivylęs, kartu su mokiniu dirba toliau. Ar didelė ši klaida mokinys netruks įvertinti, jei mokytojas padės pastebėti įvairiose kitose srityse dirbančių žmonių klaidas, galimas jų pasekmes. Akivaizdu – ir mokinukui nesunku bus suprasti, kad dirbant mokomųjų dalykų srityje klaidos galimos, jos žymi nueitą kelią, pastangas, norą siekti savo tikslo. Mokytoja Aušra pažymi, kad „kantrus ir darbštus žmogus gali pasiekti daug“. Ji džiaugiasi savo mokinės Barboros Škėlaitės pasiekimais. Mergaitė yra laimėjusi net keletą prizinių vietų svarbiose lietuvių kalbos ir matematikos olimpiadose, konkursuose.

Pamokos – lyg pasaka
Kaip sudominti vaikus supančio pasaulio paslaptimis? Mokytojai žino, kad skaityti ir skaičiuoti bus nenuobodu, jei į skaičių ir raidžių šalį mokinukus ves pasakos keliais ir takeliais. Buvusi Lieporių pradinės mokyklos mokinė Kotryna Tribušinaitė apie savo mokytojos Virginijos Miltinienės pamokas Lieporių pradinėje mokykloje sako: „Virginija vesdavo pamokas, lyg sektų pasakas“. Praėjusiais mokslo metais mokykloje organizuotas ugdymo procesas buvo praplėstas netradicinio ugdymo programos „Seku seku pasaką...“ akcijomis, popietėmis, šventėmis, parodomis ir konkursais.
Mokytojai vedė vaikus klaidžiais, bet įdomiais pažinimo takeliais. Kartu su M. Vainilaičio mitologinės pasakos „Bruknelė“ lietuvių kalbos pamokose mokiniai bandė įminti Monų mįsles, muzikos pamokose klausėsi Dundulio ritmų, šokio pamokose kūrė Nelabšių ir Kipšiukų šokius. Į nuosekliai ir patraukliai organizuotą ugdymo procesą Lieporių pradinėje mokykloje sutilpo kruopštus ir sistemingas darbas, geros emocijos, kūrybos džiaugsmas ir daugybė patirtų sėkmės akimirkų.

Į viršų