facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Neseniai įvyko Trišalės komisijos prie Šiaulių teritorinės darbo biržos posėdis, kuriame dalyvavo Šiaulių rajono savivaldybės, Šiaulių profesinių sąjungų ir darbdavių atstovai. Trišalės komisijos posėdyje pagrindines šių metų darbo rinkos tendencijas pristatė Šiaulių teritorinės darbo biržos Darbo išteklių skyriaus vedėja Vaida Ignotienė.

Pranešėja akcentavo, kad, lyginant su 2012 metų tuo pačiu laikotarpiu, pastebimi teigiami pokyčiai darbo rinkoje: įregistruota daugiau darbo pasiūlymų, mažiau darbo ieškančių asmenų, daugiau bedarbių dalyvavo aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse bei susirado nuolatinį darbą.
Aktyvios darbo rinkos politikos prioritetus ir profesinio mokymo priemonės įgyvendinimo ypatumus posėdyje pristatė Šiaulių teritorinės darbo biržos Užimtumo rėmimo skyriaus vedėja Violeta Glinskienė. Pranešėja akcentavo, kad prioritetinės 2013 metų bedarbių grupės: ilgalaikiai bedarbiai, jaunimas iki 25 metų, vyresni nei 50 metų amžiaus bedarbiai ir nekvalifikuoti bedarbiai (nukreipiant į profesinį mokymą ir viešuosius darbus). Komisija pritarė pateiktiems aktyvios darbo rinkos politikos priemonių prioritetams. Taip pat Užimtumo rėmimo skyriaus vedėja supažindino su profesinio mokymo rezultatais, profesinio mokymo priemonės mokinio ir darbdavio įsipareigojimais.
Komisijos nariai diskutavo apie paramos darbo vietoms steigti bei profesinio mokymo priemonių organizavimo galimybes, efektyvumą bei naudą tiek darbdaviams, tiek bedarbiams. Komisijos nuomone, profesinio mokymo priemonėje turėtų būti vienodi įsipareigojimai tiek bedarbiams, tiek darbdaviams, turėtų būti išplėstas bedarbių, galinčių dalyvauti paramos darbo vietoms steigti priemonėje, sąrašas.
Trišalės komisijos pirmininku naujai vienerių metų kadencijai vienbalsiai išrinkta darbuotojų atstovė – Šiaulių švietimo profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkė Rasa Jasmontienė.

Pagal Šiaulių teritorinės darbo biržos pranešimą parengė Algirdas BALKYS

Kitame numeryje

Į viršų