facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Daugiabučių gyventojai neretai skundžiasi, kad namų administratoriai netinkamai atlieka savo pareigas: „pamiršta“ gyventojams suteikti informaciją apie kaupiamųjų lėšų panaudojimą, atliktų darbų kainas ir pan. LR įstatymai numato galimybę atsisakyti lūkesčių netenkinančio namo administratoriaus, jį keisti, sudaryti jungtinės veiklos sutartį ar kurti bendriją. Šiaulių miesto Dainų gatvės 29-jo namo gyventojai ėmėsi žygių bendriją kurti, nes nusprendė, kad namo administratorius nepaiso butų savininkų teisėtų reikalavimų ir gina savo verslo interesus.

Gyventojų netenkina paslaugų kokybė ir kainos
Į redakciją kreipėsi namo atstovė Dalia (pavardė redakcijai žinoma) ir pakvietė į namo administratoriaus UAB „Paskirtis“ kviečiamą gyventojų susirinkimą. Moteriai įtarimų sukėlė tai, kad skelbimas apie susirinkimą iškabintas tik tą pačią dieną (turėtų būti pranešta prieš 14 dienų). Esą gal taip siekiama, kad kuo mažiau susirinktų žmonių ir nereikėtų paaiškinti gyventojams, kur panaudotos jų sukauptos lėšos, už kokius darbus paskutiniu metu sumokėta 900 eurų, kada bus sutvarkyta laiptinė ir kita.

Vis dėlto 14 žmonių susirinko, tačiau kvorumo pritrūko ir ataskaitų gyventojai nepamatė.

Prieš susirinkimą namo gyventojai dalijosi nuoskaudomis, kad per dvejus metus (2017-2018 -uosius) susirinkimų nebūta, reikalaujamų finansinių ataskaitų butų savininkai negavo. Įtarimų jiems kelia keistai organizuojami viešieji pirkimai, kuriuos esą laimi patys organizatoriai.

Nepatenkinti daugiabučio gyventojai ir esą neaiškiais nuskaitymais nuo kaupiamųjų lėšų. Pavyzdžiui, pakeitus duris, jas aptinkavo ir apdažė patys gyventojai, o darbų sąmatoje tai įskaičiuota. Panašiai būta su valymo darbais. Kai dėl lietaus nuotekų stovo gedimo pradėjo bėgti stogas, buvo neįmanoma prisikviesti pagalbos. Užlieti du aukštai, bet apie remonto darbus dar nekalbama. Pasakojo ir, kad esą psichologinis spaudimas buvo daromas norint perimti šiluminio mazgo priežiūrą.

Žodžiu, nepatenkinti butų savininkai paslaugų kokybės ir kainos santykiu, veiklos galimu neskaidrumu, pasigenda dialogo, aiškios informacijos ir todėl pateikė dokumentus steigti daugiabučio namo savininkų bendriją.

Tad kada Dainų g. 29-ojo daugiabučio gyventojams bus pateikta finansinė ataskaita apie atliktus darbus 2017– 2018 m., kodėl iki šiol nėra pateikta duomenų, kaip panaudojamos iš gyventojų kas mėnesį surenkamos lėšos, paklausėme namo administratoriaus.

UAB „Paskirtis“ direktorė Rasa Skurkienė atsakė, kad pasibaigus kalendoriniams metams per 3 mėnesius rengia atskaitą el. puslapyje, į pašto dėžutes, susirinkimuose ar kitais būdais. Minėtame neįvykusiame susirinkime buvo numatyta teikti 2018 m. ataskaitą, informuoti apie numatytus 2019 metų darbus, taip pat ir dėl lietaus nuotekų stovo keitimo. Buvę numatyta patvirtinti ilgalaikį namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo planą, aptarti kaupimo lėšų skaičiavimą. Kodėl tuo susirūpinta, kai gyventojai jau yra pateikę dokumentus dėl bendrijos steigimo, nerašoma.

Į klausimą, kodėl buvo daromas spaudimas gyventojams, renkant parašus dėl šiluminio mazgo priežiūros, atsakyta, kad dar 2018 m. gruodžio mėn. vyko balsavimas raštu dėl šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo. Remiantis protokolu, nuomonę pareiškė 17 asmenų: 13 pritarė, 4 nepritarė sprendimui.

Direktorė R. Skurkienė tik apgailestauja, kad nepasitenkinimą paslaugų kokybe ir įmonės veikla sukėlė nepakankamas gyventojų informuotumas, šiuo metu visuomenėje pasireiškiantis administratorių ir bendrijų supriešinimas. Daroma prielaida, kad neteisingų interpretacijų atsiradimui įtakos galėjo turėti kitų Šiauliuose veikiančių administratorių veikla.
Pripažįstama gyventojų pasirinkimo laisvė, o jei bus sukurta bendrija, įmonė pasirengusi ieškoti naujų bendradarbiavimo formų ir siūlyti paslaugas.

Savivaldybė: bendrijai steigti kliūčių nėra
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyriaus vedėjas Vitalijus Matuzas redakcijai paaiškino, kad administratorius metinę savo veiklos, susijusios su administruojamu namu, ataskaitą rengia pagal Aplinkos ministerijos patvirtintą formą ne vėliau kaip 3 mėn. finansiniams metams pasibaigus.

Jei atsisakoma jo paslaugų, administratorius privalo per 30 dienų nuo administravimo pabaigos pateikti savo veiklos, susijusios su administruojamu namu, ataskaitą savivaldybės vykdomajai institucijai ir namo bendrojo naudojimo objektų valdymą perimančiam asmeniui (šiuo atveju galimai daugiabučio namo savininkų bendrijai). Šiuo atveju įvykdymo terminas – 30 d. nuo galimai įsteigtos daugiabučio namo savininkų bendrijos įregistravimo Juridinių asmenų registre.

Administratoriui iki nurodytų terminų nepateikus ataskaitos, Savivaldybė imtųsi Administracinių nusižengimų kodekse nurodytų veiksmų, siekiant, kad ataskaita būtų pateikta namo patalpų savininkams. Savivaldybės žiniomis, administratoriaus 2017 m. ataskaita namo patalpų savininkams buvo pateikta 2018 m. kovo mėn. įdedant ją į pašto dėžutes.

Steigiant bendriją būtina laikytis Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatyme numatytos bendrijos steigimo tvarkos. Savivaldybė konsultuoja daugiabučio namo Dainų g. 29 savininkų bendrijos steigimo iniciatorius ir apmokės bendrijos steigimo išlaidas.

Kitame numeryje

Į viršų