Iš 7 Šiaulių savivaldybės valdomų įmonių (SVĮ) pernai pelningai dirbo 5 įmonės ir bendrai uždirbo beveik 3 kartus daugiau grynojo pelno – 4,3 mln. eurų. Indėlis į Šiaulių savivaldybės biudžetą iš jos valdomų įmonių padidėjo iki 515,5 tūkst. eurų. Tai rodo Valdymo koordinavimo centro skelbiami 2022 metų apibendrinti SVĮ rezultatai.

„Praėjusių metų rezultatai rodo, kad SVĮ sektoriuje finansiniai rodikliai yra pagerėję ir didelį pokytį matome didžiųjų Lietuvos miestų savivaldybėse, ypač ten, kur nuosekliai yra diegiami korporatyvinio valdymo principai. Svarbu, kad ir toliau būtų ambicingai keliama SVĮ valdysenos kartelė, nes tai garantuoja ne tik augančią finansinę grąžą akcininkui, bet, svarbiausia, padeda užtikrinti kokybiškas kasdienes paslaugas gyventojams", – sako Valdymo koordinavimo centro vadovas Vidas Danielius.

Visoje Lietuvoje bendros SVĮ portfelio pajamos pernai padidėjo rekordiškai iki 1,3 mlrd. eurų. Šiaulių savivaldybės įmonių pajamos augo 35,1 proc. – ir siekė 62,1 mln. eurų. Iš viso bendrai Šiaulių SVĮ pernai uždirbo 4,3 mln. eurų grynojo pelno, t. y. beveik 3 kartus daugiau nei 2021 metais.

Pernai pelningiausiai dirbo AB Šiaulių energija (uždirbo 5,3 mln. eurų grynojo pelno), UAB „Busturas" (266,6 tūkst. eurų), SĮ Šiaulių oro uostas (131,7 tūkst. eurų), UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas" (77,0 tūkst. eurų), UAB Pabalių turgus (61,2 tūkst. eurų). Tuo tarpu mažiau sėkmingi metai buvo UAB „Šiaulių vandenys" (1,5 mln. eurų nuostolis) ir UAB „Saulės dominija" (102,0 tūkst. eurų nuostolių).

Už praėjusių metų rezultatus dividendus ir pelno įmokas į Šiaulių miesto biudžetą paskyrė 3 įmonės: AB „Šiaulių energija" (476,5 tūkst. eurų), UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas" (24 tūkst. eurų), UAB „Busturas" (15 tūkst. eurų). Bendrai iš valdomų įmonių Šiaulių miesto savivaldybė sulaukė 515,5 tūkst. eurų dividendų, t. y.  360,6 tūkst. eurų daugiau nei 2021 metais  

Valdymo koordinavimo centro vadovas V. Danielius pažymi, kad šiuo metu pagrindinis SVĮ tikslas yra tinkamai pasiruošti ir iki 2025 metų įgyvendinti Valstybės kontrolės rekomendaciją dėl vykdomų komercinių ir nekomercinių (specialiųjų įpareigojimų paslaugų) finansų srautų atskyrimo. „Nauja finansų apskaitos politika padės geriau suprasti, kaip skirtingos veiklos lemia įmonės finansinius rodiklius. Esame pasiruošę glaudžiai dirbti ir konsultuoti tiek pačias įmones, tiek ir savivaldybių administracijas, nes tinkamam gerosios valdysenos įgyvendinimui itin svarbus yra akcininko požiūris", – pabrėžia V. Danielius.  

Šiaulių miesto savivaldybė valdo 7 įmones: UAB „Šiaulių vandenys", UAB „Busturas", AB „Šiaulių energija", UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas", UAB Pabalių turgus, UAB „Saulės dominija", SĮ Šiaulių oro uostas. Pernai Šiaulių SVĮ dirbo 886 darbuotojai.  

Šiaulių savivaldybės kontroliuojamas SVĮ turtas siekia 215,1 mln. eurų ir tai sudaro 6 proc. bendro visos Lietuvos savivaldybių įmonių valdomo turto.  

Iš viso 2022 metais Lietuvos savivaldybės valdė 235 įmones.

Apie Valdymo koordinavimo centrą

Valdymo koordinavimo centras yra Vyriausybės įsteigtas analitinis bei gerosios valdysenos principų įgyvendinimo centras, siekiantis užtikrinti nuoseklų ir profesionalų VVĮ valdymą. Centro vykdomos funkcijos apima platų VVĮ veiklos koordinavimo spektrą: nepriklausomų valdybos narių atranką, strateginių planų įgyvendinimo priežiūrą, analitinių ataskaitų rengimą ir VVĮ veiklos viešinimą, pagalbą formuojant VVĮ sektoriaus politiką bei konsultacijas gerosios valdysenos diegimo klausimais. Taip pat Valdymo koordinavimo centras stebi ir analizuoja bei reguliariai rengia apibendrintąsias SVĮ veiklos ataskaitas.  

Valdymo koordinavimo centras atstovauja Lietuvai EBPO Valstybės nuosavybės ir privatizavimo praktikų darbo grupėje.

Į viršų