Investicijos į Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės (KOP AB) infrastruktūros plėtrą Šiauliuose – vienas svarbiausių ilgalaikių Krašto apsaugos ministerijos prioritetų. Šios investicijos itin svarbios užtikrinant tinkamas priimančiosios šalies paramos sąlygas į Lietuvą atvykstančioms ir NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse vykdančioms sąjungininkų pajėgoms, kurių buvimas reikšmingai stiprina Lietuvos saugumą ir atgrasymą.  Vystoma Aviacijos bazės infrastruktūra taip pat svarbi išlaikant nacionalinius karinio transportavimo oru gebėjimus. Tam iki 2028 m. planuojama skirti per 166 mln. eurų.

 „Karinių  oro pajėgų Aviacijos bazė  –  ypatingai svarbus Lietuvos kariuomenės padalinys, kuriame plėtojama tiek mūsų kariuomenei, tiek ir NATO svarbi infrastruktūra. Pasikeitus geopolitinei situacijai ir į Lietuvą atvykstant vis daugiau sąjungininkų, stiprinant NATO oro policijos misiją, karinės infrastruktūros išvystymas Aviacijos bazėje tapo itin aktualus. Kartu tai didina Karinių oro pajėgų aviacijos bazės pasirengimą priimti atvykstančius NATO sąjungininkus, didina sąveikumą ir atgrasymą, “ –  sako krašto apsaugos  ministras Arvydas Anušauskas.

Šiuo metu KOP AB infrastruktūros vystymo planai paruošti, poreikiai ir reikalavimai lygiagrečiai derinami su sąjungininkais, o darbai atliekami etapais, kad nebūtų pertraukiama kasdienė Aviacijos bazės veikla.

Į Aviacijos bazės vystymą reikšmingai investuoja ne tik Lietuva, bet ir NATO.  Planuojama, kad investicijos 2023–2024 m. sudarys apie 66,7 mln. eurų, iš kurių apie 37,7 mln. eurų bus skirta iš NATO saugumo investicijų programos. Iš viso iki 2028 metų investicijos į Aviacijos bazės infrastruktūros gerinimą sieks daugiau kaip 166 mln. eurų, iš kurių apie 50 mln. eurų  prisidės NATO.

Vystant KOP AB infrastruktūrą jau šiemet turėtų būti baigtas statyti angaras, skirtas Lietuvos kariuomenės naujai įsigyjamiems sraigtasparniams UH-60M „Black Hawk“, kurių pirmieji du Lietuvą turėtų pasiekti jau kitais metais. 2024 metais planuojama užbaigti rekonstruoti tris peronus ir riedėjimo taką, pabaigti aerodromo perimetro tvoros rekonstrukcijos pirmąjį etapą, įrengti priedangą atsarginiame kilimo tūpimo take.

Ateinančiais metais taip pat planuojama atlikti NATO lėšomis dalinai finansuojamų objektų, tokių kaip lėktuvų stovėjimo peronai, krovinių terminalas didžiąją dalį statybos darbų.  Šiuos NATO svarbius projektus galutinai įvykdyti planuojama iki 2025 metų, kartu užbaigiant ir aerodromo perimetro tvoros rekonstrukcijos antrąjį etapą ir sraigtasparnių perono statybas.

Iki 2026 metų planuojama baigti statyti įvairios paskirties angarus papildomiems NATO oro policijos misijos naikintuvams ir Lietuvos kariuomenės transporto lėktuvams C-27J „Spartan“, mokymo korpusą ir sąjungininkų pajėgų priėmimui skirtas aikšteles, aerodromo perimetro tvoros rekonstrukcijos trečiąjį etapą ir kitus darbus.  Iki 2028 m.  Aviacijos bazėje pastačius sporto kompleksą, būtų užbaigtas ir inžinerinių tinklų rekonstravimas.   

Plačiau apie  Lietuvos kariuomenės infrastruktūros vystymą:  https://kam.lt/infrastrukturos-pletra/

Į viršų