Iš 7 Šiaulių savivaldybės valdomų įmonių (SVĮ) dividendus šiemet išmokėjo 4 įmonės. Bendras SVĮ indėlis į Šiaulių savivaldybės biudžetą sumažėjo 8 proc. iki 189,9 tūkst. EUR. Tai rodo Valdymo koordinavimo centro skelbiami 2021 metų apibendrinti SVĮ rezultatai.
„Bendra visos šalies SVĮ sektoriaus grąža pernai buvo mažiausia per pastaruosius 4 metus. Tenka apgailestauti, bet globalūs pokyčiai – visoje Europoje reikšmingai brangstantys energijos ištekliai bei užsitęsusi COVID-19 pandemija – neigiamai atsiliepė ir SVĮ finansiniams rezultatams. Tai itin stipriai buvo jaučiama šilumos tinklų ir viešojo transporto sektoriuose. – pažymi Valdymo koordinavimo centro direktorius Vidas Danielius. – Nepaisant to, kad pernai SVĮ turėjo itin ženkliai išaugusias sąnaudas, tačiau šilumos kainos Lietuvos žmonėms nekilo tiek, kiek išaugo šilumos gamybos savikaina, transporto sektorius toliau išlaikė lengvatas bilietams. SVĮ turi įsipareigojimus visuomenei, todėl teikia nenutrūkstamas paslaugas, net jei ir pasikeitus aplinkybėms, šių paslaugų teikimas tampa nuostolingas“.

2021 metais Šiaulių SVĮ pardavimo pajamos augo 18,5 proc. iki 46 mln. EUR, tačiau dėl padidėjusių veiklos sąnaudų bendras Šiaulių SVĮ portfelio uždirbtas grynasis pelnas sumažėjo 41,5 proc. ir siekė 1,4 mln. EUR, kai 2020 metais uždirbta 2,4 mln. EUR grynojo pelno.
Tam reikšmingos įtakos turėjo nuostolingai dirbę UAB „Šiaulių vandenys“ (patirtas 75 tūkst. EUR nuotolis, kai užpernai buvo uždirbta 0,6 mln. EUR grynojo pelno) bei 18,8 proc. sumažėjęs AB „Šiaulių energija“ grynasis pelnas, kuris sudarė 1,3 mln. EUR.

Bendrai visoje Lietuvoje SVĮ sektorius 2021 metais skaičiuoja patirtą 5,1 mln. EUR nuostolį, kai 2020 metais buvo uždirbta 28,7 mln. eurų pelno. Įmonių indėlis į Lietuvos savivaldybių biudžetus sudarė 6,1 mln. eurų, t. y. dvigubai mažiau nei pernai, kai buvo išmokėta 14,6 mln. EUR dividendų ir pelno įmokų.

Šįmet į Šiaulių miesto savivaldybės biudžetą SVĮ už 2021 metus paskyrė 189,9 tūkst. EUR, t. y. 8,2 proc. mažiau nei pernai. Dividendus išmokėjo AB „Šiaulių energija“ (105 tūkst. EUR), UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ (50 tūkst. EUR), UAB Pabalių turgus (33 tūkst. EUR), UAB „Saulės dominija“ (2 tūkst. EUR).
„Prastesni SVĮ sektoriaus rezultatai yra sudėtingų COVID-19 pandemijos sąlygų ir įsiplieskusios geopolitinės krizės padarinys. Nepaisant to, pastaruosius metus stebime progresą SVĮ valdysenoje, ypač kolegialių organų srityje. Galime pasidžiaugti, kad pernai buvo itin sustiprintos ir depolitizuotos SVĮ valdybos ir stebėtojų tarybos, kuriose jau 50 proc. sudaro nepriklausomi nariai. Viliamės, kad jau greitu metu SVĮ galės perimti gerąją praktiką iš šiemet valstybės valdomų įmonių sektoriuje pradėtos įgyvendinti veiklos matavimo koncepcijos, kuri leis individualizuotai pažvelgti į įmonių pasiekimus, įvertinant ne tik finansinius rezultatus, bet ir organizacijos tobulėjimą bei Lietuvos žmonių lūkesčius gauti kokybiškas paslaugas“, – pabrėžia Valdymo koordinavimo centro direktorius V. Danielius.

Šiaulių miesto savivaldybė valdo 7 įmones: UAB „Šiaulių vandenys“, UAB „Busturas“, AB „Šiaulių energija“, UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“, UAB Pabalių turgus, UAB „Saulės dominija“, SĮ Šiaulių oro uostas.

Iš viso 2021 metais Lietuvos savivaldybės valdė 239 įmones, kuriose dirbo beveik 21 tūkst. darbuotojų.

Apie Valdymo koordinavimo centrą
Valdymo koordinavimo centras yra Vyriausybės įsteigtas analitinis bei gerosios valdysenos principų įgyvendinimo centras, siekiantis užtikrinti nuoseklų ir profesionalų VVĮ valdymą. Centro vykdomos funkcijos apima platų VVĮ veiklos koordinavimo spektrą: nepriklausomų valdybos narių atranką, strateginių planų įgyvendinimo priežiūrą, analitinių ataskaitų rengimą ir VVĮ veiklos viešinimą, pagalbą formuojant VVĮ sektoriaus politiką bei konsultacijas gerosios valdysenos diegimo klausimais. Taip pat Valdymo koordinavimo centras stebi ir analizuoja bei reguliariai rengia apibendrintąsias SVĮ veiklos ataskaitas.
Valdymo koordinavimo centras atstovauja Lietuvai EBPO Valstybės nuosavybės ir privatizavimo praktikų darbo grupėje.

Daugiau informacijos:
Vidas Danielius
Valdymo koordinavimo centro direktorius
Mob. tel.: +370 620 73679
Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Į viršų