facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Pastaruoju laikotarpiu plačiai buvo aptarinėjamas ir didelio ažiotažo žiniasklaidoje sulaukęs UAB „Šiaulių lyra“ atliktas jai priklausančios ir savo lėšomis (už daugiau kaip 58 000 Eur) įrengtos bei prižiūrimos automobilių stovėjimo aikštelės, esančios adresu Lyros g. 13, Šiauliuose (PC „LYRA“), remontas.

Bendrovė dar 2019 m. vasarą, atsižvelgdama: 1) į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos prašymus bei išaiškinimus imtis priemonių bei organizuoti eismą bendrovei priklausančioje aikštelėje, 2) į dalies gretimų namų gyventojų prašymus, 3) į klientų bei automobilių vairuotojų prašymus, 4) taip pat gavus duomenis iš Šiaulių AVPK apie teritorijoje Lyros g. 13, Šiauliuose, fiksuojamus gausius eismo taisyklių pažeidimus, 5) taip pat pati bendrovė, matydama itin nesaugų bei net chaotišką pėsčiųjų ir automobilių eismą toje teritorijoje, veikdama pilietiškai ir atsakingai – skyrė ženklias investicijas minėtos aikštelės remontui ir ėmėsi aktyvių veiksmų.

Taigi bendrovė šioje privačioje teritorijoje (jai nuosavybės teise priklausančioje aikštelėje) ėmėsi sureguliuoti pėsčiųjų bei automobilių eismą, sužymėjo automobilių stovėjimo vietas, įrengė du pėsčiųjų takus aikštelės kraštuose, kad pėsčiųjų eismas nuo Lyros gatvės ir/ar nuo gyvenamųjų namų rajono būtų nukreipiamas ne važiuojamąja bei itin ribotą matomumą turinčios automobilių stovėjimo aikštelės dalimi (kur, beje, remiantis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šiaulių skyriaus pateikta informacija, pėsčiųjų perėja niekuomet net nebuvo buvusi suprojektuota), o kad pėsčiųjų eismas saugiai vyktų pėsčiųjų takais.

Taip pat bendrovė įrengė nuovažas neįgaliems asmenims ir žmonėms su vaikiškais vežimėliams ar kitomis ratuotomis priemonėmis, sutvarkė važiuojamosios dalies grindinį, taip pat remiantis teisės aktų reikalavimais įrengė dar ir plačiai visuomenėje ir žiniasklaidoje apkalbėtą ir „linčiuotą“ eismo saugumo atitvarą, kuris, beje, buvo įrengtas ne tik siekiant paminėtų tikslų, tačiau ir siekiant pažaboti greta esančių komercinių patalpų savininkų akiplėšišką veikimą, kuomet jiems prekes atvežantys sunkiasvoriai automobiliai nuolat užvažiuodavo ant pėstiesiems skirtų pėsčiųjų takų, kur nuolat vaikšto žmonės iki pat pastatų ir komercinių patalpų, taip ne tik gadinant bendrovės turtą, bet ir keliant pavojų greta esantiems pastatams, o svarbiausia – ir patiems pėstiesiems.

Nors bendrovė sulaukė didelio automobilių vairuotojų, kurie naudojasi šia automobilių stovėjimo aikštele ir kitų klientų palaikymo ir pritarimo dėl įrengto eismo saugumo atitvaro, deja, nebuvo išvengta ir neigiamo požiūrio į šią bendrovės iniciatyvą ir į tūkstančius eurų siekiančias investicijas į saugų pėsčiųjų ir automobilių eismą.

Kaip bebūtų keista (o gal ir visiškai nekeista), bet didžiausią nepasitenkinimą viešai skleidė ir žmones netgi neapykantai tiesiog kurstė greta esančių komercinių patalpų savininkai ir naudotojai, reikšdami nepasitenkinimą ir neva tai ribojamas jų galimybes judėti šioje teritorijoje, nors tai yra tie patys asmenys, kurie prieš kelerius metus vykusiuose teisminiuose ginčuose su UAB „Šiaulių lyra“ nuosekliai teismui tvirtino ir jį įtikinėjo, kad bendrovei priklausančia automobilių stovėjimo aikštele ir pėsčiųjų takais nei jie, nei jų klientai ar tiekėjai niekada ir jokia apimtimi nesinaudoja ir dėl to nemato jokios prasmės ir net logikos proporcingai jų valdomo turto (patalpų) plotams prisidėti prie šių inžinerinių statinių eksploatacijos, priežiūros, remonto ir apšvietimo išlaidų pasidalijimo.

Dar labiau stebina toks milžiniškas kilęs ažiotažas šio atitvaro tema ir dėl to, kad tokių eismo saugumo atitvarų, kokius įrengė bendrovė UAB „Šiaulių lyra“ (ir net ilgesnių bei aukštesnių), Šiaulių miesto viešosiose vietose yra daugiau nei daug: tiek ties naujai įrengta žiedine sankryža į Lyros gatvę, tiek miesto centrinėje dalyje ties Prisikėlimo aikšte ir Šiaulių valstybine kolegija ir t. t., jau nekalbant apie Draugystės prospekte (nuo Dubijos gatvės) pastaruoju metu įrengtą net apie 350 metrų ilgio nepertraukiamą eismo saugumo atitvarą, kuris dėl savo aukščio užkerta galimybę pėstiesiems toje atkarpoje kirsti važiuojamąją dalį. Taigi paradoksalu, kad bendrovė buvo tiek Šiaulių miesto savivaldybės, tiek Nacionalinės žemės tarnybos Šiaulių skyriaus (NŽT) kritikuojama, kad dėl Lyros g. 13, Šiauliuose, bendrovės privačioje aikštelėje įrengto atitvaro žmonėms nepatogu judėti, nes tenka daryti 10-25 metrų lankstus atitvarui apeiti, kai tuo tarpu prieš tai minėto Savivaldybės įrengto atitvaro Draugystės prospekte atveju žmonėms tenka daryti keliasdešimt kartų didesnius ir net apie 650 m siekiančius lankstus, tačiau NŽT ir Savivaldybė šitoje vietoje problemos kažkodėl nemato. Todėl kyla klausimas, kodėl Šiaulių miesto savivaldybė ir NŽT taiko dvigubus eismo saugumo užtikrinimo priemonių ir eismo saugumo organizavimo vertinimo standartus, Savivaldybės įrengtas saugaus eismo reguliavimo priemones toleruoja, o iš esmės analogiškas arba paprastesnis, mažesnis ir trumpesnis bendrovės įrengtas eismo saugumo atitvaras vertinamas neigiamai ir kaip didžiausias pažeidimas ir trukdymas pėstiesiems.

Todėl akivaizdu, kad „LYROS atitvaro“ istorijoje neapsieita be viešojo administravimo subjektų dvigubų standartų taikymo, taip pat neapsieita be suinteresuotų grupių ir bendrovės konkurentų nesąžiningų siekių iš esmės nevaržomai ir nemokamai toliau naudotis UAB „Šiaulių lyra“ nuosavybe, į kurią akiplėšiškai kėsinamasi jau eilę metų, o ši atitvaro temos „platforma“ taip pat tapo puiki vieta papolitikuoti ir miesto valdžios atstovams bei tapo galimybe dirbtinai apsiskelbti pietinio rajono gyventojų interesų gynėjais.

Kaip bebūtų, nors savo lūkesčių ir prieš tai minėtų saugomų interesų bei motyvų bendrovė neišsižada, taip pat tikėdamasi pėsčiųjų sąmoningumo vaikščioti pėsčiųjų takais, o ne automobilių aikštelės važiuojamąja dalimi, bendrovė visgi nusprendė atsižvelgti ne tik į žmonių ir turto saugumo bei Kelių eismo taisyklių laikymosi poreikį šioje teritorijoje, ne tik į automobilių vairuotojų interesus, kad nebūtų chaotiško pėsčiųjų teismo, tačiau visgi ir į viešai eskaluotą neigiamą klientų bei gretimų namų dalies gyventojų požiūrį į šiame pranešime aptartą pėsčiųjų eismo reguliavimo priemonę.

Ryšium su tuo bendrovė atliko buvusio įrengto eismo saugumo atitvaro dalies pašalinimo darbus, kad klientų ir gretimų namų gyventojams judėjimas teritorijoje Lyros g. 13, Šiauliuose, būtų dar patogesnis.

Tęsiantis kelių eismo taisyklių ir eismo saugumo pažeidimams, bendrovė neatmeta galimybės ateityje imtis kitų eismo bei turto saugumo priemonių taikymo.

UAB „Šiaulių lyra“ administracija

Į viršų