facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

„Šiandien yra 30 mln. vergų, daugiau nei kada nors yra buvę. Vyrai, moterys ir vaikai visame pasaulyje priversti dirbti be užmokesčio arba su labai mažu, neadekvačiu atlyginimu ir skaičius žmonių, kuriems tai gresia, nuolat auga“, – teigia socialinių mokslų dr. Dalia Puidokienė, Šiauliuose skaičiusi pranešimą apie prekybos žmonėmis prevenciją ir visuomenės švietimą, kad būtų didinamas visuomenės atsparumas ir nepakantumas prekybai žmonėmis ir visų formų išnaudojimui.

Šią lektorę į mūsų miestą asociacija „Moterų veiklos inovacijų centras“ pakvietė tam, kad surengtų seminarą apie prekybos žmonėmis ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos organizavimą Šiauliuose. „Mūsų tikslas – įsteigti tarpžinybinę grupę prie miesto Savivaldybės, kad būtų bendradarbiavimas, kad nedubliuotume vieni kitų prevencinės veiklos. Tokia grupė sėkmingai jau veikia Klaipėdoje“, – sakė Salomėja Jasudienė, Moterų veiklos inovacijų centro direktorė.

Siekiama steigti tarpžinybinę grupę
Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras, vienas iš 16 Lietuvoje veikiančių specializuotos pagalbos centrų, teikia pagalbą smurto šeimoje ir prekybos žmonėmis aukoms.

Prevenciją Klaipėdos savivaldybėje koordinuoja Pagalbos grupė, kurios paskirtis – koordinuoti tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir teikti metodinę, informacinę, konsultacinę ir dalykinę pagalbą institucijoms, įstaigoms, organizacijoms, vykdančioms prekybos žmonėmis prevencijos ir pagalbos prekybos žmonėmis aukoms priemones ir veiksmus.

Kas susidūrė su smurto artimoje aplinkoje ar prekybos žmonėmis bylomis, žino, kaip sunku tuos dalykus įrodyti, nes aukos labai dažnai keičia parodymus. Žmogui labai sunku save įvardyti auka, nes tai reikštų ir prisiimti atsakomybę.
„Svarbu sistemiškai padėti, reikia suderintos socialinės, teisinės, psichologinės pagalbos. Mes visi turėtume suvokti, kas yra nukentėjęs, į žmogų žiūrėti ne siaurai, o keturiais lygmenimis: fiziniu, socialiniu, materialiniu, dvasiniu, – kalbėjo dr. D. Puidokienė. – Esmė, kad tai yra aukos, užverbuotos seksualinių arba kitų paslaugų teikimui, transportuotos, perduotos naudojant grasinimus, jėgą ar kitas prievartos formas. Tai daroma pagrobiant, sukčiaujant, apgaunant, piktnaudžiaujant galia ar asmens pažeidžiamumu, arba gaunant užmokestį ar naudą dėl kito asmens kontrolės ir išnaudojimo.“

Pasak socialinių mokslų daktarės, nereikia manyti, kad į prekybos žmonėmis tinklus pakliūva tik asocialūs asmenys. Kai tėvai dėl kokių nors priežasčių nesutaria arba gyvena atskirai, vaikai patiria santykių išbalansavimą ir auga labiau pažeidžiami.

Moderni vergovė
Prekyba žmonėmis – tai viena iš pelningiausių sričių, pelnas maždaug 500 proc., nes investicijų beveik nereikia. Šimtais dingsta vaikai iš Azijos šalių. Esant atviroms sienoms, prekybos žmonėmis atvejus darosi sunku nustatyti. Vis dažniau pasitaiko, kad į Lietuvą atvežami prostitucijai arba menkai apmokamam darbui žmonės iš Baltarusijos, Ukrainos ar kitų šalių. Daugeliu atvejų tai prilyginama moderniajai vergovei.

Dr. D. Puidokienė aiškiai įvardijo žmonių pardavimo tikslus: seksualiniam išnaudojimui, priverstiniam darbui ar kitokiam ekonominiam pelnymuisi, naminei vergovei, donorystei (prekyba organais, surogatinė motinystė), nusikalstamai veiklai, fiktyvioms santuokoms.

Prekybos žmonėmis dominuojantis tikslas yra seksualinis išnaudojimas – tai striptizo, naktinių klubų šokėjos, konsumacija, išnaudojimas gatvėse, laivuose, butuose ir kitose vietose, darbas masažo salonuose seksualiniams poreikiams tenkinti, išnaudojimas eskortui, sekso turizmui, seksualiniams poreikiams tenkinti telefonu ar internetu, pornografija.

Kita vergovės forma – darbo išnaudojimas. Dr. D. Puidokienės teigimu, dažniausiai asmenys išnaudojami darbui užsienio šalyse. Be to, atsirado ir nauja tendencija: užsienio piliečiai išnaudojami Lietuvoje.  „Šiandien yra 30 mln. vergų, daugiau nei kada nors yra buvę. Vyrai, moterys ir vaikai visame pasaulyje priversti dirbti be užmokesčio arba su labai mažu, neadekvačiu atlyginimu ir skaičius žmonių, kuriems tai gresia, nuolat auga“, – teigė pranešėja. Pareigūnai, deja, nedaug turi tokių bylų, o pasekmės būna graudžios. Tarkim, norvegai tokiomis sąlygomis, kokiomis dirba mūsų tautiečiai, nedirbtų.

Naujas išnaudojimo laukas yra studentų Work and Travel USA (Keliauk ir dirbk JAV), AU-PAIR (darbas auklėmis Europoje) programos. Studentai susivilioja, kad gali pakeliauti ir daug uždirbti. Deja, kai kurie patiria sunkių išbandymų, kartais net nužudomi. Pažangesnių šalių studentai į tokias programas nevyksta. Iš pažiūros jaunuoliai įdarbinami tarsi nesunkiam darbui: tarkim, pristatinėti į namus puikias edukacines knygas. Tačiau baisi išnaudojimo sistema, nes sutartys sudaromos taip, kad už menkiausią pažeidimą jaunuolis atsiduria gatvėje be pinigų, dažnai su dideliais įsiskolinimais. Prieš vykdami turėtų gerai žinoti konkrečios valstijos įstatymus.

Naminė vergovė – dar vienas reiškinys, kuris dažniau ištinka nemokančius kalbos. Viena buvusi docentė, negalėdama iš pensijos išgyventi, išvažiavo į Vokietiją, pasirašė sutartį 3 metams prižiūrėti neadekvačią močiutę. Dėl amžiaus, sudėtingų gyvenimo ir darbo sąlygų moteris nepajėgė toliau dirbti, tačiau sutarties nutraukti negali, nes neišgali sumokėti netesybų. Taip žmonės įsipainioja kaip musė į voratinklį.

Lektorė 2003 m. yra girdėjusi iš vienos operacinės seselės, kad priverstinė donorystė egzistuoja. Pasak šiauliečių pareigūnų, Lietuvoje užfiksuotas tik vienas toks atvejis, Šiauliuose nėra buvę.

Prie donorystės priskiriama ir surogatinė motinystė, kuri leidžiama Ukrainoje. Lietuvoje tokių atvejų nežinoma.

Dar viena rūšis – kai išvežami dažniausiai nepilnamečiai nusikalstamai veiklai. Vaikai paprastai išvežami vagystėms arba elgetavimui. Raseinių rajone taip pat buvo tiriama tokia byla.   

Fiktyvios santuokos iš pirmo žvilgsnio pasirodo nepavojingas sandėris, lengva galimybė iš skurdo išbristi, deja, užkibusiems ant šito kabliuko dažnai tenka nusivilti.

„Prekyba žmonėmis yra viena didžiausių šių laikų rykščių, – sakė lektorė. – Vieni uždirba milžiniškus pelnus, o kiti nežmoniškai išnaudojami.“  

Seksualinis išnaudojimas
Dominuojanti vergovės forma yra išnaudojimas seksualiniams tikslams. Ir tai ne tik prekybos žmonėmis problema. „Bandoma paneigti, kad seksualinio išnaudojimo mastai tokie dideli. Apskritai seksualinė tema pas mus dar tabu. Kiek Šiauliuose bylų, kuriose seksualinis smurtas šeimoje identifikuotas?“ – klausia dr. D. Puidokienė. Pasak S. Jasudienės, nuo 2012 metų – tik trys atvejai.

Dr. D. Puidokienė žino, kad pranešimų apie smurtą šeimoje Šiauliuose gaunama labai daug. S. Jasudienė Šiaulių „lyderystę“ šioje srityje aiškina tuo, kad labai gerai į pranešimus reaguoja pareigūnai, visuomenė informuota, net miesto autobusai su reklama važinėja. Deja, tai sunkiai įrodomas reiškinys, nors realybėje daugybė moterų šeimoje patiria seksualinę prievartą.

Kaltos ir tradicijos. Dažnas vyras dar galvoja, kad tai žmonos prievolė. „Niekas nieko neprivalo, – pabrėžia dr. D. Puidokienė. – Seksualiniai santykiai, tapę prievole, sukuria daug įtampų. Deja, dar gajus posakis – turiu nešti savo kryžių.“

Pasak lektorės, visuomenėje gausu mitų apie pornografiją ir prostituciją. Dažnai moterys šeimoje skatinamos žiūrėti pornografinius filmus, siekiant, kad ji išsilaisvintų, susijaudintų, įgytų patirties ir pan. Deja, vyrai nesuvokia, kad daugelis moterų tokių vaizdų nemėgsta, jaučiasi žeminamos. Tai – irgi yra moters išnaudojimas.

Dr. D. Puidokienė nustebo, išgirdusi, kad Šiauliuose nebėra striptizo klubų, ir prisiminė negražų pavyzdį, kad Klaipėdoje striptizo klubo reklama kabojo labai judrioje vietoje, o leidimą jai išdavusio savivaldybės tarnautojo vaikai, manoma, dėl klubo veiklos nukentėjo.

„Kol žmonės, užimdami aukštas pareigas, pamins savo vertybes, problemos šalyje nebus sprendžiamos, – svarstė socialinių mokslų daktarė. – Galvoje turiu aukščiausią lygį. Seksualinių paslaugų pirkėjas turi būti kriminalizuotas. Deja, Lietuvoje nubaustas tik 1 vyras ir 29 moterys. Mūsų organizacija inicijavo ratifikuoti 1940 metų konvenciją, nes ji apibrėžia aukos sąvoką, bet ši konvencija neratifikuota.“

Konsumacija – klientų viliojimas kavinėse ir restoranėliuose, kad pirktų, vaišintųsi. Iš pažiūros tarsi nekaltas žaidimas. Išsiskyrusi moteris sunkiai pajėgė išlaikyti 3 dukras. Vyriausioji įstojo į medicinos institutą, bet išvažiavo į Graikiją konsumante. „Aš kiekvieną kartą jausdavausi tarsi mane nurenginėtų. Jausdavausi nešvari“, – pasakojo sugrįžusi mergina, kai veiklą neišvėrusi nutraukė. Psichologiškai taip jaučiasi seksualinę prievartą patirianti moteris.

Neretai apgaulės būdu merginos įtraukiamos ir išnaudojamos eskortui, sekso turizmui, seksui telefonu. Verbuoja darbui, bet nepateikia jokių užuominų, kokia veikla iš tikrųjų. Lektorė vardijo dar daugybę seksualinio išnaudojimo formų, kurios vyksta ne filmuose, ne kažkur toli, o čia pat mūsų miestų gatvėse, butuose, laivuose ir pan.

Pasirodo, galima ir visai netyčia pakliūti į nemalonią situaciją. Klaipėdoje mergina iš darbdavio gavo dovanų čekį masažui. Masažo metu pasijuto liečiama ne taip, kaip norėtų, pasipriešino ir pabėgo. Pasipiktinusi pasidalijo šia žinia socialiniuose tinkluose, atsiliepė daugiau panašiai nukentėjusių moterų. Beje, masažo salonas tebeveikia.

Problemos turi būti sprendžiamos sistemiškai
Bet kokia išnaudojimo forma žmogų traumuoja, kiek smarkiai, priklauso nuo asmenybės. Pakliuvęs  į sudėtingą situaciją žmogus negali daryti adekvačių sprendimų ir jam būtina pagalba. Ypač pažeidžiami asmenys, kurie nemalonių išgyvenimų, emocinių traumų patyrė vaikystėje ar paauglystėje. Labai svarbu atsižvelgti į priežastis, kodėl žmogus pakliūva į prekybos žmonėmis organizatorių tinklus. Pasak lektorės, pats galingiausias ginklas prieš smurtą yra viešumas, tačiau ne kiekviena auka geba kalbėti apie savo patirtį.  

Aptarusi, kad viešai žinoma prekybos žmonėmis statistika tėra tik ledkalnio viršūnė, dr. D. Puidokienė teigia, jog šios problemos turi būti sprendžiamos sistemiškai.

2020 08 10 25

Seminaro lektorė dr. D. Puidokienė: „Vyrai, moterys ir vaikai visame pasaulyje priversti dirbti be užmokesčio arba su labai mažu, neadekvačiu atlyginimu ir skaičius žmonių, kuriems tai gresia, nuolat auga.“
Autorės nuotr.

2020 08 10 9

Vyksta seminaras.
Autorės nuotr.

Į viršų