facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

liepos 18 d. 2 psl2019-08-09 Tarybos narys Zakiras Medžidovas savo socialinio puslapio „Facebook“ paskyroje didvyriškai pasiskelbė su kitu Šiaulių miesto Tarybos nariu mero pavaduotoju Domu Griškevičiumi vykdantys tariamą teisingumą ir Tarybos priimtų sprendimų dėl prekybos laiko alkoholiniais gėrimais ribojimo po 22 val. naktinę kontrolę.

Visgi šis socialinių tinklų herojų „žygdarbis“ iš tiesų buvo nesėkminga ir beviltiška provokacija, kaip tai išaiškino Lietuvos Aukščiausiasis Teismas.  

Istorija prasidėjo, kai herojais save laikantys Tarybos nariai, dengdamiesi savo tariamu pilietiškumu, nutarė 2019-08-02 apsilankyti viename iš Lyros g. 13, Šiauliuose, veikusių naktinių barų, o iš barmenės J. D. įsigiję bokalą alaus (dviem bokalams, kad būtų ne taip įtartina, matyt, pritrūkę) padarė išvadą, kad alų po 22 val. pardavusi UAB „Masada“ ir jos barmenė J. D. tariamai pažeidė tuo metu galiojusį Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimą Nr. T-287, kuriuo teritorijoje Lyros g. 13, Šiauliuose, prekyba alkoholiniais gėrimais buvo apribota ir leidžiama tik iki 22 val. (tiesa, UAB „Masada“ minėtą Tarybos sprendimą apskundė teismui ir galutinio teismo verdikto dėl minėto Tarybos sprendimo teisėtumo iki šiol nėra).

Taigi Šiaulių miesto atstovai viešai ir skambiai pasiskelbė įvykdę tariamą teisingumą dėl parduoto alaus bokalo po 22 val., didvyriškai iškvietė policijos pareigūnus, o įmonę UAB „Masada“, taigi ir jos barmenę viešai pristatė kaip pažeidėjus, kad įmonei gresia bauda ir licencijos netekimas.

Tačiau šioje absurdiškoje Z. Medžidovo ir jo kolegos „medžioklėje“ alaus įsigiję miesto atstovai kiek persistengė ir apsikvailino, kadangi šie nepasivargino pasidomėti, nuo kada įmonėms, kurioms nustatyti prekybos alkoholiniais gėrimais tam tikroje teritorijoje ribojimai, yra taikomi. Taigi nors ir Šiaulių apskrities VPK pareigūnai, akivaizdžiai jausdami valdžios vyrų spaudimą, visgi surašė administracinio nusižengimo protokolą barmenei J. D. ir skyrė 35 Eur baudą dėl tariamo pažeidimo, tačiau barmenė J. D. nutarimą apskundė ir skunde nurodė, kad tuo metu jokie ribojimai įmonei ir darbuotojai nebuvo taikytini.

Deja, kompetencijos ir teisės aktų išmanymo pritrūko dar ir Šiaulių miesto apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjui Aleksandrui Prygunkovui bei net Šiaulių apygardos teismo teisėjui Boleslovui Kalainiui, kurie policijos nutarimą paliko nepakeistą.

Matydama akivaizdų neteisingumą ir institucijų nekompetenciją, UAB „Masada“ barmenė su pareiškimu dėl proceso atnaujinimo dėl akivaizdžiai neteisingo sprendimo kreipėsi dar ir į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą, kuris tokius prašymus dėl proceso atnaujinimo priima itin retai ir tik išimtiniais atvejais, t. y. kai reikalinga formuoti nacionalinę teismų praktiką. Teismas barmenės prašymą priėmė, jį 2020-06-09 nutartimi ANB Nr. 2AT-32-895/2020 tenkino visa apimtimi, panaikino ankstesnių teismų instancijų nepagrįstus sprendimus, taip pat nepagrįstą policijos nutarimą ir nepagrįstai buvusią paskirtą 35 Eur baudą bei konstatavo, kad jokio pažeidimo nei UAB „Masada“, nei jos darbuotoja barmenė J. D. 2019-08-02 po 22 val. bare Lyros g. 13, Šiauliuose, pardavusi alaus bokalą provokatoriams Tarybos nariams, neatliko.

Minėta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi, kuri aprobuota ir priskirta biuleteniui „Teismų praktika“ kaip nacionalinės teismų praktikos formavimui reikšmingas procesinis sprendimas, buvo išaiškinta, kad miestų savivaldybių tarybų nustatomi prekybos alkoholiniais gėrimais tam tikroje teritorijoje ribojimai taikomi įmonėms tik nuo rašytinio pranešimo apie tokio ribojimo nustatymą faktinio pateikimo konkrečiam ūkio subjektui. Tuo tarpu UAB „Masada“ jokio Šiaulių miesto savivaldybės administracijos pranešimo, kad bendrovei būtų nustatyti prekybos laiko ribojimai, nebuvo gavusi ir apie tai jai net nebuvo informuota.

Taigi Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą įtikinusi barmenė teisinių žinių ir kompetencijos pamokė ne tik Tarybos narius, Šiaulių AVPK atstovus, bet ir Šiaulių miesto apylinkės teismo, ir Šiaulių apygardos teismo teisėjus.

Tuo tarpu iš miesto atstovų Zakiro Medžidovo ir Domo Griškevičiaus viešos populistinės provokacijos liko tik šnipštas ir jų veiksmai laikytini ne kuo kitu, kaip tik nepagrįstu pranešimu policijos pareigūnams apie tariamą teisės aktų pažeidimą, UAB „Masada“ dalykinės reputacijos pažeidimu, dėl kurios jiems gresia ir teisinė atsakomybė.

Redakcijos žiniomis, UAB „Masada“ ketina kreiptis į Tarybos narius, kad šie viešai paneigtų buvusią paskleistą melagingą ir tikrovės neatitinkančią informaciją ir imtis priemonių dėl dalykinės reputacijos pažeidimu padarytos žalos atlyginimo.

Tiesa, tikėtina, kad miesto valdžios atstovų spaudžiama, vos po kelių dienų Šiaulių AVPK surašė dar vieną nutarimą, tačiau jau kitai tuo metu dirbusiai UAB „Masada“ baro barmenei S. M. dėl tariamo prekybos alkoholiniais gėrimais laiko pažeidimo. Barmenės S. M. skundų argumentai taip pat neįtikino nei policijos atstovų, nei jau antrą kartą teisinių žinių nepademonstravusio Šiaulių miesto apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjo Aleksandro Prygunkovo bei Šiaulių apygardos teismo teisėjo Vidmanto Mylės, o analogiško pritarimo sulaukė taip pat tik iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (2020-06-05 nutartis ANB Nr. 2AT-39-489/2020), kuris ankstesnius teismų sprendimus panaikino.

Tad tokia jau Šiaulių miesto teisėjų kompetencija ir tokie Tarybos narių „medžioklės ypatumai“. Matyt, susuko miesto vyrams galvas ne tik mėnulio šviesa, bet ir tas neišgertas alaus bokalas...

„Šiaulių naujienos“ redakcija

Į viršų